2007 STUDIA PRAWNICZE nr 4 <br>UWAGA!!! Do kupienia WYŁĄCZNIE w PDFie

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2008

Number of pages: 133

Format: B-5

ISSN: 0039-3312

2007 STUDIA PRAWNICZE nr 4
UWAGA!!! Do kupienia WYŁĄCZNIE w PDFie

W numerze:
Agnieszka Szpak
: Etyka w stosunkach międzynarodowych - kilka refleksji [The etics in international relations
- some reflections], s. 5-18;
Jarosław Grykiel: Skutki wpisu prokury do rejestru przedsiębiorców [The results of an entry of procuration into the Entrepreneurs’ Register], s. 19-42;
Michał Strzelbicki: Podstawowe problemy funkcjonowania swobody przepływu usług i próba ich rozwiązania w dyrektywie o usługach na rynku wewnętrznym [basic difficulties concerning the functioning of the freedom to provide services and an attepmt to solve them in the Directive on services in the internal market], s. 43-94;
Maria Talik: Organizmy genetycznie zmodyfikowane w amerykańskim prawie federalnym na tle prawnoporównawczym [Genetically modified organisms in American federal law against a comparative legal background], s. 95-131.

nakład wyczerpany
Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
12,30 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł

30 other products in the same category: