2007 SZTUKA I FILOZOFIA, t. 30 <br>UWAGA!!! Do kupienia także w PDFie

Author:
półrocznik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2007

Number of pages: 157

Format: B-5

ISSN: 1230-0330

2007 SZTUKA I FILOZOFIA, t. 30
UWAGA!!! Do kupienia także w PDFie

NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:
I. Przekłady [Translations]
Nick Zangwill: Piękno [Beauty], s. 7-26; Richard Shusterman: Sztuka jako dramatyzacja [Art as Dramatization], s. 26-41.
II. Między krytyką a estetyką [Between Criticism and Aesthetics]
Leszek Sosnowski: Dzieło jako ”rzecz teoretyczna„. Koncepcja sztuki Arthura C. Danto [Work of Art as ”Theoretical Thing„. Arthur C. Danto’s Understanding of Art], s. 42-54; Ewa D. Bogusz-Bołtuć: ”Określiłem się jako esencjalista„ - 25-lecie The Transfiguration of the Commonplace A.C. Danto [”I have declared myself an essentialist„: 25th Anniversary of The Transfiguration of the Commonplace by A.C. Danto], s. 55-68; Milena Z. Fisher: Pomyśleć sztukę od nowa - myśl Arthura C. Danto [Think Art! Philosophy of Art and Art of Philosophy by A.C. Danto], s. 69-84; Sebastian Stankiewicz: Estetyka pragmatyczna. W kręgu refleksji metateoretycznej [Pragmatist Aesthetics. A Metatheoretical Reflection] , s. 85-99; Monika Bokiniec: Kultura wysoka - kultura niska - Richard Shusterman i Noel Carroll [High Culture - Pop Culture. Richard Shusterman and Noel Carroll] , s. 100-112.
III. Rozprawy i eseje [Research Papers and Esseys]
Małgorzata Bogaczyk: Husserl i Grecy [Husserl and the Greeks], s. 113-126; Dorota Frąckiewicz: Dzikie wiśnie. Kultura popularna w twórczości Katharine Kuharic [Wild Cherries. Popular Culture in the Art of Katharine Kuharic] , s. 127-136; Katarzyna Sobczuk: Uwagi o skonwencjonalizowaniu sądu estetycznego dotyczącego krajobrazu [On Conventionalization of the Aesthetic Judgment Concerning Landscape], s. 137-140; Anna Wolińska: Uwagi o przyjemności z percepcji obrazu świata zogniskowanego [Comments on Pleasure from Perceptron of the Image of a Focused Word], s. 141-143; Lidia Klein: Natura architektury - o inspiracjach organicznych we współczesnej architekturze [The Nature of Architecture - Organic Inspirations in Contemporary Architecture], s. 144-150.
IV. Recenzje i noty, spis treści i streszczenia w języku angielskim [Reviews and Annotations, Table of contents].

nakład wyczerpany
Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
12,30 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł

30 other products in the same category: