2007 STUDIA PRAWNICZE nr 1 <br>UWAGA!!! Do kupienia WYŁĄCZNIE w PDFie

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2007

Number of pages: 180

Format: B-5

ISSN: 0039-3312

2007 STUDIA PRAWNICZE nr 1
UWAGA!!! Do kupienia WYŁĄCZNIE w PDFie

W numerze:
Helena Szewczyk: Podstawowe problemy reformy prawa służby cywilnej w nowym ustroju społeczno-gospodarczym [Basic problems related to Civil Service Law reforms in new social and economic system], s. 5-24;
Sabina Grabowska: Modele uregulowań instytucji ludowej inicjatywy ustawodawczej [Models of legal regulations of popular legislative initiative], s. 25-50;
Tadeusz Białek: Interpretacja i znaczenie art. 27 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych [Interpretation and meaning of Article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights], s. 51-66;
Wojciech Brzozowski: O pojęciu granic wolności sumienia i wyznania [About the notion of the limits of the freedom of conscience and religion], s. 67-80;
Jakub Michał Pawłowski: Zasady ogólne prawa w statutach międzynarodowych trybunałów oraz w prawie wspólnotowym. Szkic na marginesie art. 21 Statutu Rzymskiego [General principles of law in statutes of international courts and European Community Law. Some remarks upon Article 21 of Rome Statue of the International Criminal Court], s. 81-113;
Beata Jeżyńska: Opodatkowanie działalności rolniczej podatkiem od towarów i usług [Taxation of agricultural activity Value Added Tax], s. 115-144;
Agnieszka Szpak: Ochrona sądowa zatrzymanych w Guantanamo oraz obywateli amerykańskich zatrzymanych na terytorium USA - analiza orzecznictwa sądów amerykańskich [Judicial Protection of the Guantanamo Detainees and American Nationals Held on the U.S. Territory - Analysis of the Judgments of the American Courts], s. 145-174;
spis treści zeszytów 1-4/2006.

nakład wyczerpany
Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
4,92 zł
4,92 zł
4,92 zł
4,92 zł
4,92 zł
4,92 zł
4,92 zł
14,76 zł

30 other products in the same category: