2006 STUDIA PRAWNICZE nr 4 <br>UWAGA!!! Do kupienia WYŁĄCZNIE w PDFie

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2007

Number of pages: 149

Format: B-5

ISSN: 0039-3312

2006 STUDIA PRAWNICZE nr 4
UWAGA!!! Do kupienia WYŁĄCZNIE w PDFie

W numerze:
Michał Płachta:
Rola prokuratury i prokuratorów w dziedzinie międzynarodowej współpracy w sprawach karnych [The role of the public prosecutor’s office and a prosecutor in international cooperation in criminal matters], s. 5-36;
Mateusz Pilich: Zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje czy dobra wiara? [Rules of social coexistence, good morals or good faith? Dilemmas of the amending of general clauses of Polish civil law from the European perspective], s. 37-58;
Helena Żakowska-Henzler: Zakres przedmiotowy ochrony patentowej wynalazków biotechnologicznych - wybrane zagadnienia [Some aspects of the scope of patent protection for biotechnological inventions], s. 59-88;
Andrzej Adamski: Harmonizacja prawa karnego państw Unii Europejskiej w dziedzinie przestępstw związanych z kartami płatniczymi [Harmonization of criminal law in the European Union - offences related with payment cards], s. 89-102;
Barbara Kunicka-Michalska: Oszustwo komputerowe.Regulacje prawa polskiego [Computer fraud: Provisions of the Polish law], s. 103-122;
Lech K.Paprzycki: Oszustwo informatyczne właściwe i niewłaściwe a nielegalne wykorzystywanie dialerów [Computer fraud: common and specific, and illegal using of dialers], s. 123-124;
Lech K.Paprzycki: Problematyka procesowa przestępstw komputerowych w kodeksie postępowania karnego z 1997 r.po nowelizacji w 2003 r. [Procedural aspects of the computer crimes in the Criminal Procedure Code of 1997, after the amendments adopted in 2003], s. 125-128;
Ryszard A.Stefański: Oszustwa komputerowe w praktyce polskich organów ścigania Deputy of the General Prosecutor Computer fraud in the practice of the Polish investigation organs], s. 129-134;
Barbara Świątkiewicz: Oszustwo komputerowe - techniki dochodzeniowe [The computer crimes and investigation methods], s. 135-140;
Janina Wojciechowska: Problem kwalifikacji prawnej wyłudzeń informatycznych z użyciem kart kredytowych [The problem of qualification of computer frauds with the use of credit cards], s. 141-148.
nakład wyczerpany
Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
12,30 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł

30 other products in the same category: