2006 STUDIA PRAWNICZE nr 3 <br>UWAGA!!! Do kupienia WYŁĄCZNIE w PDFie

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2006

Number of pages: 160

Format: B-5

ISSN: 0039-3312

2006 STUDIA PRAWNICZE nr 3
UWAGA!!! Do kupienia WYŁĄCZNIE w PDFie

W numerze:
Jan Wawrzyniak:
Słowo wstępne [Introduction], s. 5-6;
Jerzy Jaskiernia: Wpływ integracji z Unią Europejską na funkcję ustawodawczą Sejmu RP [The influence of the integration with the European Union on the legislative function of the Seym of the Republic of Poland], s. 7-36;
Jarosław Szymanek: Koncepcja europejskiego zaangażowania Senatu RP jako drugiej izby parlamentu [The conception of European activity of the Polish Senate as a parliamentary second chamber], s. 37-78;
Jiří Grospič: Problemy dostosowania i harmonizacji prawa Republiki Czeskiej z prawem WE/UE [Problems of approximation and harmonization of the law of Czech Republic with EC/EU Law], s. 79-96;
Ewa Popławska: Rola parlamentów narodowych w Unii Europejskiej - aspiracje a rzeczywistość [The role of national parliaments in the European Union aspiration and reality], s. 97-112;
Dušan Nikodým: Konstytucyjne i prawne aspekty Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy [Towards constitutional characterization of the treaty establishing a Constitution for Europe], s. 113-118;
Tomáš Louda: Wpływ Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego na ustawodawstwo samorządów terytorialnych w Republice Czeskiej [Influence of European Charter of Local Self-Government on the legislation of territorial self-government in the Czech Republic], s. 119-130;
Jacek Krawczyk: Rola Rządowego Centrum Legislacji w procesie tworzenia rządowych projektów aktów prawnych [The role of the Government Legislative Centre in the process of creating governmental drafts of legal acts], s. 131-140;
Waldemar J. Wołpiuk: Ustawa o lobbingu i perspektywy jej realizacji [The act on lobbying activities and the perspectives of its realisation], s. 141-166.
nakład wyczerpany
Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
12,30 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł

30 other products in the same category: