2006 SZTUKA I FILOZOFIA t. 28 <br>UWAGA!!! Do kupienia także w PDFie

Author:
półrocznik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2006

Number of pages: 217

Format: A-5

ISSN: 1230-0330

2006 SZTUKA I FILOZOFIA t. 28
UWAGA!!! Do kupienia także w PDFie

NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:
I. Filozoficzne i literackie interpretacje czasu
Jean-François Courtine: Kant i czas, s. 5-23; Jaromir Brejdak: Hermeneutyka czasu - to chronos legethai pollachos, s. 24-33; Anna Wolińska: Uwagi o ciągłości czasu doświadczanego, s. 34-39; Maciej Chlewicki: Nietzsche i mistyka wiecznego powrotu, s. 40-50; Natalia Mrozkowiak-Nastrożna: Między akceptacją a resentymentem. Próba interpretacji Gombrowiczowskiej koncepcji czasu w perspektywie filozofii Fryderyka Nietzschego, s. 51-73; Piotr Nowara: Niewyrażalne, Jorge Luis Borges, s. 74-80.
II. Doświadczenie estetyczne
Noël Carroll: Ponowne spojrzenie na doświadczenie estetyczne, s. 81-108; Krystyna Gutowska: Rekonstrukcja: znikanie sztuki w lochach Zamku Ujazdowskiego, s. 109-125; Witold Marzęda: Fenomenologia absurdu, s. 126-150; Rafał Czekaj: Duch sztuki i obietnica nie do spełnienia. W poszukiwaniu pozytywnych konkluzji Teorii estetycznej Adorna, s. 151-163.
III. Polemiki, dyskusje
Marek Podhajski: Uwagi do artykułu Anny Brożek i Jacka Jadackiego ”Reforma terminologii muzycznej„, s. 164-169; Anna Brożek i Jacek Jadacki: W sprawie uwag Pana Profesora Marka Podhajskiego do naszego artykułu ”Reforma terminologii muzycznej„, s. 170-176.
IV. Rozmowa z Janem Świdzińskim, s. 177-194.
V. Recenzje, noty o Autorach, streszczenia w języku angielskim.

nakład wyczerpany
Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
14,76 zł
 

30 other products in the same category: