2004 SZTUKA I FILOZOFIA t. 24

Author:
półrocznik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2004

Number of pages: 230

Format: A-5

ISSN: 1230-0330

2004 SZTUKA I FILOZOFIA t. 24

NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:
I. Współczesna rehabilitacja estetyki przyrody. Na marginesie projektu Gernota Boehmego. Dyskusja redakcyjna:
Iwona Lorenc: Wprowadzenie; Kamilla Najdek: O kilku istotnych pojęciach w systemie estetyki Gernota Boehmego; Grzegorz Dziamski: Estetyka Gernota Boehmego; Anna Zeidler-Janiszewska: Kilka uwag o koncepcji Gernota Boehmego; Krystyna Wilkoszewska: Uwagi na marginesie książki Gernota Boehmego, Filozofia i estetyka przyrody; Teresa Pękala: Co ciało wie, co ciało pamięta - wokół kategorii obecności cielesnej; Beata Frydryczak: O spotkaniu i rozstaniu Gernota Boehmego z estetyką przyrody Th. W. Adorna; Robert Piłat: Naturalne piękno. Na marginesie książki Gernota Boehmego, Filozofia i estetyka przyrody; Alicja Kuczyńska: Jakiej estetyki ekolodzy potrzebują?; Wojciech Chyła: Gernota Boehmego oscylacje niezdecydowane: pomiędzy Kantowskimi antropologiami - fizyczna i pragmatyczną; Andrzej Leder: Estetyka, monada, relacja; Agata Bielik-Robson: Głos w dyskusji; Krzysztof Koptas: Zaćmienie przyrody.
II. Artykuły i rozprawy: Madalina Diaconu: Zapach, tożsamość i pamięć. O konstytuowaniu podmiotu przez zapach; Przemysław Bursztyka: Spełniona subiektywność. Powtórzenie jako doświadczenie egzystencjalne według Sorena Kierkegaarda; Piotr Schollenberger: Doświadczenie estetyczne a idealne dzieło sztuki; Maciej Kaczyński: Między projektem a opisem: dwa modele myśli antropologicznej; Ireneusz Ziemiński: Irracjonalność śmierci. Na marginesie opowiadania Lwa Tołstoja; Anna Wolińska: Semiotyka ikony Pawła Florenskiego i Borysa Uspienskiego. Pomiędzy snem a jawą; Jelena Pawłowa: Koncepcja kosmicznego dramatyzmu Pawła Florenskiego; Roman Bromboszcz: Imię jako kategoria estetyczna. Uwagi na temat interpretacji i lektury.
III. Konferencja ”Ontologia sztuk. Sztuka ontologii„: Iwona Lorenc: O znaczeniu tytułu. Kilka uwag wprowadzających; Michał Libera: Krzysztof Trzewiczek, Komentarz organizatorów; Paweł Mościcki: Granice w sztuce. Casus Simona Hantai; Marta Smolińska-Byczuk: Pasywność - aktywność. Dialektyka przeciwieństw w twórczości fotograficznej Heinza Cibulki. IV. Szkice krytyczne, recenzje, informacje: Anna Zeidler-Janiszewska: Nowy kosmiczny rausz? Szkic na marginesie Estetyki czterech żywiołów; Piotr Schollenberger: Dyskurs w otchłani; Blanka Brzozowska: Bauman w pigułce; Monika Bakke: Sztuka i filozofia - nie bez emocji; Mateusz Salwa: Metafizyczny manieryzm; Kornak: Aktualność Husserla. Sprawozdanie z konferencji Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: