2003 SZTUKA I FILOZOFIA <br>t. 22- 23

Author:
półrocznik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2003

Number of pages: 340

Format: A-5

ISSN: 1230-0330

2003 SZTUKA I FILOZOFIA
t. 22- 23

NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze
: Artur Przybysławski: Wywiad z Paulem de Manem przeprowadzony przez Stefano Rosso; John D. Caputo: Jak oddzielić stronę lewą (niewłaściwą) odprawej (właściwej); Włodzimierz Lorenc: John D. Caputo i próba radykalizacji filozofii hermeneutycznej; Norbert Leśniewski: Fenomenologia Hegla i Heideggera. Próba ujęcia radykalnohermeneutycznego; Tsuyoshi Kurata: Poza ontologią: Paul Ricoeur i kwestia sztuki; Daniel Lipka: Podmiot transcendentalny fenomenologii w Derridiańskiej koncepcji pisma; Tomasz Majewski: Ricoeurowska idea jaźni a percepcja obrazu; Agata Bielik-Robson: Tragedia rozwoju, czyli nowoczesność dzieckiem podszyta; Maciej Kaczyński: Czy można wrócić do genialnej epoki? Dzieciństwo jako kategoria filozoficzna; Kamilla Najdek: Rzecz o miłości i śmierci, czyli o tym, co można zobaczyć na dwóch kobiecych portretach w Zielonym Henryku Gottfrieda Kellera; Ireneusz Ziemiński: Logos czasu; Grażyna Gajewska: Dotknąć przeszłości. Kilka uwag na temat różnych form doświadczenia historycznego; Andrzej Leder: Paradoks a filozofia. Niesamoistność człowieka w Grecji archaicznej; Jeffrey S. Librett: Pomiędzy nihilizmem i mitem: wartości, estetyka i polityka w Sensie świata Jeana-Luca Nancy’ego; Carole Talon-Hugon: Sztuka wobec przemocy miasta; Magdalena Willems-Pisarek: Teza W. Welscha o modelowej roli sztuki dla współczesnej rzeczywistości i myśli filozoficznej na tle inspiracji późną filozofią L. Wittgensteina; Artur Przybysławski: Problem tragedii w systemie Schellinga; Małgorzata Szyszkowska: Gest ekspresyjny jako element estetycznej interpretacji dzieła muzycznego; Anna Sobieska: Prymat tworzenia nad poznaniem w teoriach symbolizmu rosyjskiego i twórczości Bolesława Leśmiana; recenzje, noty, informacje.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: