2002 SZTUKA I FILOZOFIA nr 21

Author:
półrocznik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2002

Number of pages: 186

Format: A-5

ISSN: 1230-0330

2002 SZTUKA I FILOZOFIA nr 21

NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:
Edmund Husserl: Fenomenologia świadomości estetycznej; Iwona Lorenc: Między episteme a doksa; Janusz Sidorek: Uobecnienie; Alicja Kuczyńska: Mit ”pięknej przyjaźni„ odchodzi; Agata Bielik-Robson: Dwie odyseje albo medytacja nad brakiem nadziei; Józef L. Krakowiak: Prometeusz największym symbolem tragizmu twórczego człowieczeństwa; Teresa Dobrzyńska: Konotacje wartościujące formy wierszowej w Mona Lizie Zbigniewa Herberta; Maria Gołębiewska: Estetyka i anestetyka w reklamie społecznej; Michał Januszkiewicz: O pojęciu mimesis w poetyce Arystotelesa; recenzje, noty, informacje.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: