2001 SZTUKA I FILOZOFIA nr 19

Author:
półrocznik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2001

Number of pages: 224

Format: A-5

ISSN: 1230-0330

2001 SZTUKA I FILOZOFIA nr 19

NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze = Fryderyk Nietzsche: Język i retoryka; Paweł Pieniążek: Komentarz (Nietzsche o języku) - interpretacja Lacoue- Labarthea; Stanisław Łojek: Perspektywizm, szaleństwo i występek twórcy; Bogdan Banasiak: Antonin Artaud - wędrowny wieszcz; Antonin Artaud: Nowe objawienia bytu; Antonin Artaud: Teatr okrucieństwa; Christina Howells: Sartre i Derrida: obietnice podmiotu; Dorota Klimanowska CSSF: Misterium człowieka w misterium Boga - o antropologicznej myśli Cypriana Norwida; Dorota Plucińska: Dwa bieguny dialogu: mowa i milczenie. O sentencjach w Vade-mecum Cypriana Norwida; Monika Bogdanowska: Krytyka i prawo. O dyskursie filozoficznym Emmanuela Levinasa; Szymon Wróbel: Biografia jako dzieło sztuki; Brygida Pawłowska-Jądrzyk: Teoretycy i apologeci lekkości w literaturze (na marginesie Pornografii Witolda Gombrowicza); recenzje i noty.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: