Reduced price! 2018 WIEŚ I ROLNICTWO <br>t. 179, nr 2 <br>UWAGA, do kupienia także w PDFie!

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2018

Number of pages: 301

Format: B-5

ISSN: 0137-1673

2018 WIEŚ I ROLNICTWO
t. 179, nr 2
UWAGA, do kupienia także w PDFie!

W numerze [Contents]

Jerzy Wilkin: Profesor Marek Kłodziński - badacz, organizator, opiekun naukowy i człowiek wszechstronnie zaangażowany (w 80. rocznicę urodzin), s. 9-12.

A r t y k u ł y [Articles]
Izabella Bukraba-Rylska: O potrzebie i korzyściach z badania wsi i rolnictwa w Polsce [The Needs and Benefits of Exploring Rural and Agricultural Issues], doi 10.7366/wir022018/01, s. 13-30;
Józef Stanisław Zegar: Rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich [Agriculture and Rural Development], doi 10.7366/wir022018/02, s. 31-48;
Aneta Dacko, Mariusz Dacko: Studia nad rozwojem obszarów wiejskich - od paradygmatu wzrostu do rezyliencji [Studies on the Development of Rural Areas - from the Growth Paradigm to Resilience], doi 10.7366/wir022018/03, s. 49-64;
Henryk Runowski: Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej między krajami Unii Europejskiej i kierunki ich zmian [Diversification of Agricultural Income among the European Union Member States and the Directions of Its Changes], doi 10.7366/wir022018/04, s. 65-84;
Keith S. Howe: Contesting the Commons: Economics and Politics in the New Forest National Park of Southern England [Przeciwko dobru publicznemu. Wpływ ekonomii i polityki na Park Narodowy New Forest w południowej Anglii], ], doi 10.7366/wir022018/05, s. 85-112;
Barbara Kutkowska, Władysław Hasiński: Wielofunkcyjność - nowe spojrzenie na rozwój obszarów wiejskich [Multifunctionality - a New Approach to the Development of Rural Areas], doi 10.7366/wir022018/06, s. 113-132;
Walenty Poczta, Arkadiusz Sadowski: Bezpieczeństwo żywnościowe i oddziaływanie środowiskowe rolnictwa w europejskich krajach transformacji ustrojowej [Food Security and Environmental Impact of Agriculture in the European Transition Economies], doi 10.7366/wir022018/07, s. 133-150;
Wojciech Józwiak, Zofia Mirkowska, Wojciech Ziętara: Gospodarstwa pomocnicze a wykorzystanie ziemi rolniczej [Auxiliary Farms and the Use of Agricultural Land], doi 10.7366/wir022018/08, s. 151-168;
Iwona Nurzyńska, Mirosław Drygas: Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (UE) - zbędny wydatek czy konieczność? [Rural Development Policy in Poland (and in the EU) - A Needless Expense or a Must?], doi 10.7366/wir022018/09, s. 169-188;
Piotr Gibas, Krystian Heffner: Koncentracja zabudowy na obszarach wiejskich [Housing Density in Rural Areas], doi 10.7366/wir022018/10, s. 189-208;
Adam Czarnecki: Wzorce konsumpcji właścicieli drugich domów i ich znaczenie dla wielofunkcyjności wsi [Second-Home Owners’ Consumption Patterns and Their Significance for Rural Multifunctionality], doi 10.7366/wir022018/11, s. 209-230;
Anna Rosa, Patrycjusz Zarębski: Finansowanie działalności innowacyjnej i jej znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich [Innovative Project Funding and Importance for Rural Development], doi 10.7366/wir022018/12, s. 231-246;
Magdalena Zwolińska-Ligaj, Danuta Guzal-Dec, Mieczysław Adamowicz: Koncepcja inteligentnego rozwoju lokalnych jednostek terytorialnych na obszarach wiejskich regionu peryferyjnego na przykładzie województwa lubelskiego [The Concept of Smart Development of Local Territorial Units in Peripheral Rural Areas. The Case of Lublin Voivodeship], doi 10.7366/wir022018/13, s. 247-280.

S t o l a t r o z w o j u p o l s k i e j w s i
Andrzej Rosner, Monika Stanny: Rozważania o pojęciu i procesie dezagraryzacji polskiej wsi [Deliberations about the Concept and the Process of Deagrarianisation of the Polish Countryside], doi 10.7366/wir022018/14, s. 281-292.

A r t y k u ł i n f o r m a c y j n y
Czy warto uczyć się ekonomii już od najmłodszych lat? [Is It Worth Studying Economics from Early Childhood], s. 293-296.

Download:

16,67 zł

-10%

18,52 zł

klikając
w koszyk
zyskujesz
rabat

30 other products in the same category: