Reduced price! 2017 ARCHIWUM KRYMINOLOGII <br>t. XXXIX <br>Uwaga! Do kupienia także w PDFie

Author:
rocznik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2017

Number of pages: 415

Format: B-5

ISSN: 0066-6890

2017 ARCHIWUM KRYMINOLOGII
t. XXXIX
Uwaga! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contents]

Danuta Janicka: Hube - Makarewicz - Wolter. Trzy koncepcje karania na przestrzeni stu lat [Hube - Makarewicz - Wolter: Three Conceptions of Punishment in the Course of a Century], doi 10.7420/AK2017A, s. 5-26;
Zbigniew Lasocik: Kryminologia rynku pracy [Labour Market Criminology], doi 10.7420/AK2017B, s. 27-70;
Łukasz Wieczorek: Kryminologiczne aspekty pracy przymusowej w Polsce [The Criminological Aspects of Forced Labour in Poland], doi 10.7420/AK2017C, s. 71-116;
Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch: Prawo do praktyk religijnych osób osadzonych w areszcie śledczym i odbywających karę pozbawienia wolności w teorii i praktyce penitencjarnej [The Right of Inmates of Remand Prisons and Penitentiary Facilities to Religious Observance in Penitentiary Theory and Practice], doi 10.7420/AK2017D, s. 117-148;
Monika Kotowska: Funkcjonowanie ”białych kołnierzyków„ w warunkach izolacji penitencjarnej [White Collars’ in Penitentiary Isolation], doi 10.7420/AK2017E, s. 149-476;
Justyna Siemionow: Subiektywna wizja świata u osób skazanych na karę pozbawienia wolności a proces planowania swojej przyszłości [Convicts’ Subjective Worldview vs Planning One’s Future], doi 10.7420/AK2017F, s. 177-196;
Kamil Miszewski: O (nie)szkodliwości kary długoterminowego pozbawienia wolności na psychikę i zdrowie fizyczne więźniów [On the Harmful/Harmless Effect of Long-Term Imprisonment on the Mental and Physical Health of Prisoners], doi 10.7420/AK2017G, s. 197-230;
Joanna Klimczak: Prizonizacja a skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności [Prisonisation and Individuals Sentenced to Life in Prison], doi 10.7420/AK2017H, s. 231-248;
Maria Ejchart-Dubois, Monika Markowska: Pełnoletniość więzienna - strategie adaptacji do długoterminowej izolacji na podstawie analizy przypadków trzech kobiet najdłużej odbywających karę dożywotniego pozbawienia wolności w Polsce [The ‘Penitentiary Age of Majority’: Strategies of Adapting to Long-Term Imprisonment - The Case of Three Female Inmates Serving Life Sentences Longest in Poland], doi 10.7420/AK2017I, s. 249-272;
Justyna Włodarczyk-Madejska: Sylwetki nieletnich sprawców, wobec których sąd orzekł umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub w zakładzie poprawczym [Profiles of Juvenile Offenders Placed in a Youth Care Centre or Youth Correctional Facility by the Court], doi 10.7420/AK2017J, s. 273-314;
Małgorzata Dziewanowska: Nastoletnie matki w placówkach resocjalizacyjnych [Teenage Mothers in Rehabilitation Centres], doi 10.7420/AK2017K, s. 315-338;
Magdalena Grzyb: Hiszpańska ustawa o przemocy ze względu na płeć. analiza kryminalno-polityczna [A Criminal and Political Analysis of the Spanish Gender Violence Law], doi 10.7420/AK2017L, s. 339-368;
Piotr Chomczyński: Wykorzystanie materiałów wizualnych w badaniach nad społeczną percepcją osób, które popełniły przestępstwo. wnioski metodologiczne z badań nad stygmatyzacją [Using Visual Materials to Study Social Perceptions of Criminal Offenders: Some Methodological Conclusions From Research on Stigmatisation], doi 10.7420/AK2017M, s. 369-390.

Archives of Criminology: Contents and Summaries (tłum. Dominika Gajewska), s. 391-415.

Download:

74,59 zł

-10%

82,87 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
6,15 zł
61,50 zł
6,15 zł
6,15 zł
6,15 zł
6,15 zł
6,15 zł
6,15 zł
6,15 zł
6,15 zł
6,15 zł
6,15 zł
6,15 zł
6,15 zł

30 other products in the same category: