Reduced price! 2017 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, t. 53<br> nr 1<br> Uwaga! Do kupienia także w PDFie

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2017

Number of pages: 219

Format: B-5

ISSN: 0209-0961

2017 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, t. 53
nr 1
Uwaga! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contents]

Studia [Studies]

Edward Haliżak: Międzynarodowa ekonomia polityczna - subdyscyplina nauki o stosunkach międzynarodowych [International Political Economy - A Subdiscipline of International Relations], doi 10.7366/020909611201701, s. 9-34;
Tomasz Grzegorz Grosse: China’s Monetary Power: A Case Study of the Chinese Method of Currency Internationalization, doi 10.7366/020909611201702, s. 35-52;
Jerzy Ciechański: Deutschland gegen Deutsch? - Karl W. Deutsch na sześćdziesięciolecie Unii Europejskiej [Deutschland gegen Deutsch? - Karl W. Deutsch on the Occasion of the 60th Anniversary of the European Union], doi 10.7366/020909611201703, s. 53-74;
Rafał Lisiakiewicz: Podejście geoekonomiczne w badaniu polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej [The Geoeconomic Approach in the Studies of Russian Foreign Policy], doi 10.7366/020909611201704, s. 75-96;
Paulina Matera: Konstruowanie interesu narodowego - przypadek sankcji Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wobec Rosji [Constructing National Interests - The Case of US and EU Sanctions against Russia], doi 10.7366/020909611201705, s. 97-116;
Alicja Fijałkowska: Międzynarodowa współpraca na rzecz ludów tubylczych w CAN i Mercosur. Perspektywa porównawcza [International Cooperation on Indigenous Peoples within CAN and Mercosur. A Comparative Perspective], doi 10.7366/020909611201706, s. 117-130;
Anna Umińska-Woroniecka: Siła przekonań - zastosowanie kodu operacyjnego w analizie polityki zagranicznej [The Power of Conviction - The Application of Operational Code in Foreign Policy Analysis], doi 10.7366/020909611201707, s. 131-148;
Łukasz Gołota: Utylitaryzm w klasycznej ekonomii politycznej [Utilitarianism in Classical Political Economy], doi 10.7366/020909611201708, s. 149-168;
Bartłomiej Zając: OPEC wobec kryzysu nadpodaży ropy naftowej [OPEC towards the Excess Oil Supply Crisis], doi 10.7366/020909611201709, s. 169-184;
Małgorzata Zachara: The Transatlantic Globalisation Dilemma: How to Retain Power, While Contesting the Principles? [The Transatlantic Globalisation Dilemma: How to Retain Power, While Contesting the Principles?], doi 10.7366/020909611201710, s. 185-202.

Sprawozdanie [Report]
Piotr Śledź: Sprawozdanie z konferencji ”Wojny Zachodu. Fiasko dobrych intencji?„ - 24 stycznia 2017 roku [Report on the conference “Wojny Zachodu. Fiasko dobrych intencji?„ (Wars of the West - The Failure of Good Intentions?), Warsaw, 24 January 2017], s. 203-214.

Recenzja [Review]
Andrzej Szeptycki: Stanisław Parzymies, Polityka zagraniczna Francji po zimnej wojnie. 25 lat w służbie wielobiegunowości [Polityka zagraniczna Francji po zimnej wojnie. 25 lat w służbie wielobiegunowości (French Foreign Policy after the Cold War. 25 Years in the Service of Multipolarity)], s. 215-219.

Download:

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
12,30 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł

30 other products in the same category: