Reduced price! 2016 PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA NR 2 (37)  tom 11 <br> Uwaga! Do kupienia także w PDFie

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2016

Number of pages: 116

Format: A-4

ISSN: 1896-1800

2016 PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA NR 2 (37) tom 11
Uwaga! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contents]

Aleksandra Szymków
: Był bystry i na pewno miał wąsy! Efekty zapamiętywania informacji związane z przetwarzaniem treści sprawczych i wspólnotowych [Memory effects of processing agentic and communal information], doi: 10.7366/1896180020163701, s. 124-135;
Maria Baran, Paweł Boski: Czy ”Inny„ zawsze musi być obcy? Wpływ dystansu kulturowego na postawy etnicznych Polaków wobec osób czarnoskórych i ich kategoryzację [Does “the Other„ always have to be an out-group? The influence of cultural distance on attitudes of ethnic Poles towards Blacks and their categorization], doi: 10.7366/1896180020163702, s. 136-159;
Katarzyna Jabłońska, Monika Wróbel: Wpływ kontekstu na rozpoznawanie mimicznych ekspresji negatywnych emocji a płeć [The role of context in the recognition of facial expressions of negative emotions in relation to gender], doi: 10.7366/1896180020163703, s. 160-169;
Monika Obrębska, Paweł Kleka: Wpływ aktywizacji schematu płci i potrzeby dostosowania interpersonalnego na wybory leksykalne kobiet i mężczyzn [Influence of gender schema activation and need for interpersonal accommodation on lexical choices of men and women], doi: 10.7366/1896180020163704, s. 170-182;
Wojciech Kulesza: (Nie)świadomy kameleon. Analiza związku między stosowaniem niewerbalnej mimikry, uległością wobec tego procesu a (nie)świadomością [The (Un)aware Chameleon. The relationship between nonverbal mimicry, getting in by mimicry, and (un)awareness of the process], doi: 10.7366/1896180020163705, s. 183-195;
Elżbieta Kluska, Piotr Łabuz, Aleksandra Mrugalska, Piotr Oleś: Kwestionariusz przełomu połowy życia (KPPŻ) - konstrukcja i charakterystyka psychometryczna [Mid-Life Transition Questionnaire (MTQ) - Design and psychometric properties], doi: 10.7366/1896180020163706, s. 196-210;
Alan Mandal, Marcin Moroń: Skala przywiązania do miejsca - polska adaptacja The Measure of Place Attachment D. Williamsa i J. Vaske’a (2003) [Place Attachment Scale - Validation of the Polish adaptation of The Measure of Place Attachment by D. Williams and J. Vaske (2003)], doi: 10.7366/1896180020163707, s. 211-222.

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
12,30 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł

30 other products in the same category: