Reduced price! 2013 PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA NR 4 (27), tom 8 <br>Uwaga! Do kupienia także w PDFie

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2014

Number of pages: 128

Format: A-4

ISBN 2: doi 10.7366/189618002013327

ISSN: 1896-1800

2013 PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA NR 4 (27), tom 8
Uwaga! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contents]

Aleksandra Szymków, Michał Parzuchowski: Wspólnotowość ucieleśniona: wpływ aktywizacji cech wspólnotowych na odczuwanie temperatury [Communion embodied: The influence of communion priming on temperature estimates], s. 367-379;
Ryszard Makarowski, Joanna Kasprowicz: Poczucie zagrożenia pracowników organizacji humanitarnych w Afganistanie [Feeling of threat among humanitarian aid organization workers in Afghanistan], s. 380-395;
Joanna Różycka-Tran, Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Truong Thi Khanh Ha: Wartości osobiste i kulturowe w ujęciu Shaloma Schwartza w kulturze polskiej i wietnamskiej [Schwartz’ personal and cultural values in Polish and Vietnamese cultures], s. 396-407;
Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień: Społeczne piętno eurosieroctwa [Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień], s. 408-421;
Łukasz Baka: Relacje społeczne w pracy jako moderator zależności: wymagania w pracy - zdrowie psychicznei fizyczne nauczycieli [Social relations at work as a moderator of the effects of job demands on mental and physical healthamong teachers], s. 422-434;
Maria Kaźmierczak: Postrzegana empatia partnera jako predyktor satysfakcji ze związku romantycznego [Perceived partner’s empathy as a determinant of satisfaction with a romantic relationship], s. 435-448;
Maria Jarymowicz, Kamila Dobrenko, Natalia Michalak: Złożoność standardów Ja a efektywność rozpoznawania treści utajonych słówo różnych komponentach afektywnych [The Self standards’ complexity and recognition of subliminally exposed words with diverseaffective components], s. 448-458;
Agata Gąsiorowska: Skrócona wersja Skali postaw wobec pieniędzy (SPP-25). Dobór pozycji i walidacja narzędzia [Short version of Money Attitudes Questionnaire. Items selection and scale validation], s. 459-478.

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
12,30 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł

30 other products in the same category: