Reduced price! 2012 PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA NR 3 (22),  tom 7 <br> UWAGA! Do kupienia także w PDFie

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2013

Number of pages: 84

Format: A-4

ISSN: 1896-1800

2012 PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA NR 3 (22), tom 7
UWAGA! Do kupienia także w PDFie

W numerze: [Contents]

O nieuczciwości w nauce: Dyskusja [On scientific dishonesty: A discussion]

Jarosław Klebaniuk: Profesor Stapel na dopingu. O upiększaniu psychologii społecznej [Professor Stapel on dope. On the beautifying of social psychology], s. 213-217;
Aleksandra Cisłak, Adrian Wójcik: Normy uprawiania nauki w psychologii społecznej umożliwiające publikowanie badań typu stapelowskiego oraz utrudniające ich wykrywanie [The norms of scientific practice in social psychology facilitating publication of Stapel-like researchand impeding fraud detection], s. 218-223;
Marek Drogosz: Inflacja idei we współczesnej nauce [Inflation of ideas in the contemporary science], s. 224-226;
Mateusz Olechowski: Kryzys psychologii, psychologia kryzysu [Crisis in psychology, psychology of crisis], s. 227-233;
Przemysław Zdybek, Radosław Walczak, Marta Zdybek: Historia zwykłego oszustwa. Nieuczciwość akademicka widziana oczami studentów psychologii [A story of a common fraud. Scientific misconduct as seen through Polish psychology students’ eyes], s. 234-244.

Artykuły [Articles]

Anna Macko: Intuicje moralne młodych polskich liberałów i konserwatystów [Moral intuitions of young Polish liberals and conservatives], s. 245-260;
Anna Szuster, Agnieszka Wojnarowska, Miriam Wieteska: Wpływ naśladowania ekspresji mimicznej oraz dostępności perspektywy innej osoby na ograniczenie zjawiska infrahumanizacji [The influence of mimicry and accessibility of others perspective on reduction of infra-humanization], s. 261-271;
Anna Kołodziejczyk: Trzy podejścia do wyjaśniania natury procesu socjalizacji konsumenckiej [Three approaches to explaining the nature of the process of consumer socialization], s. 272-280.

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
12,30 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł

30 other products in the same category: