Reduced price! 2012 PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA NR 1 (20),  tom 7 <br> UWAGA! Do kupienia także w PDFie

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2012

Number of pages: 110

Format: A-4

ISSN: 1896-1800

2012 PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA NR 1 (20), tom 7
UWAGA! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contents]

Krystyna Doroszewicz, Małgorzata Gamian-Wilk: Efekt Michała Anioła w bliskich związkach: czy rzeczywiście bliski partner może przyczyniać się do wzmacniania Ja idealnego swojej drugiej połowy? [The Michelangelo effect in close relationships: Can a relationship partner boost the idealself of her second half?], s. 7-20;
Alicja Leszczyńska: Czy pamiętamy to, co chcemy pamiętać? Tendencyjność pamięciowao charakterze motywacyjnym [Do we remember what we want to remember? Motivational memory bias], s. 21-33;
Marta Roczniewska, Alina Kolańczyk: Cel uświęca środki, a niekiedy przeszkody? Preferencje zależne od nastawienia regulacyjnego [Automatic evaluation as a function of regulatory focus and goal pursuit], s. 34-47;
Monika Grzesiak-Feldman: Prawicowy autorytaryzm oraz orientacja na dominację społeczną jako predyktoryróżnych form myślenia spiskowego [Predicting conspiracy beliefs: The role of right-wing authoritarianism and socialdominance orientation], s. 48-63;
Grzegorz Pajestka: Orientacje społeczne a płeć. Czy rywalizacja to tylko ”męska rzecz„? [Social orientation and sex. Is competition a “male thing„ only?], s. 64-70;
Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Maciej Labuda, Anna Szymak, Jarosław Piotrowski: Być jak Palikot? Kontrowersyjność jako wymiar spostrzegania polityka [To be as Palikot? Controversy as a dimension of politician’s perception], s. 71-88;
Małgorzata Kossowska, Krzysztof Hanusz, Mariusz Trejtowicz: Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domknięcia. Dobór pozycji i walidacja skali [ Short version of the Need for Cognitive Closure Scale: Items selection and scale validation], s. 89-99.

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
12,30 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł

30 other products in the same category: