Reduced price! 2011 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE <br>nr 1 (15) <br>UWAGA! Do kupienia także w PDFie!

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2012

Number of pages: 125

Format: B-5

ISSN: 1898-3529

2011 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 1 (15)
UWAGA! Do kupienia także w PDFie!

W numerze [Contents]:

Krzysztof Czarnecki:
Idee i praktyki Nowego Zarządzania Publicznego [Ideas and practices of the New Public Management], s. 5-20;
Paweł Swianiewicz:
Europeizacja w działaniach polskich samorządów terytorialnych - wybrane przykłady [Europeanization of the activities of local and regional governments in Poland], s. 21-38;
Marta Lackowska-Madurowicz:
Europeizacja - ramy koncepcyjne dla badań samorządów? [Europeanization - a conceptual frame for local government studies?], s. 39-58;
Łukasz Mamica:
Wpływ wzornictwa przemysłowego na konkurencyjność polskich firm [The impact of industrial design on the competitiveness of Polish enterprises], s. 59-70;
Pasquale Tridico:
Trajektorie rozwoju społeczno-ekonomicznego w gospodarkach postkomunistycznych [The trajectories of socio-economic development in post-communist economies], s. 71-96.
Wywiad [Interviews]
Rzeszowska recepta na rozwój miasta: niskie podatki, niskie koszty, wysokie wydatki na rozwój. Tajemnicę dynamicznego rozwoju miasta wyjaśnia Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc [The city of Rzeszów’s recipe for development: low taxes, low costs, high expenditurefor development. The Mayor of Rzeszów Tadeusz Ferenc discloses the secretof the dynamic development of his city], s. 97-102.
Recenzja [Reviews]
Piotr Kopyciński:
P.M. Blau (2009). Wymiana i władza w życiu społecznym (przeł. A. Psuty-Zając, P. Zając). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 103-106.
Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts]
B. Guy Peters (przekł. S. Mazur):
Dwie wizje rządzenia decentracją i recentracja procesów rządzenia [The two futures of governing. Decentering and recentering processes in governing], s. 107-122.
Download:

15,75 zł

-10%

17,50 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
12,30 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł

30 other products in the same category: