MODI MEMORANDI <br>Leksykon kultury pamięci

Author:
Magdalena SARYUSZ-WOLSKA
Robert TRABA
współpraca Joanna KALICKA

ISBN: 978-83-7383-661-7

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2014

Number of pages: 592

MODI MEMORANDI
Leksykon kultury pamięci

Przepraszamy, obecnie brak na półce.

Książka dostępna także w formie elektronicznej, np. na:
http://www.ibuk.pl/fiszka/141607/modi-memorandi.html
http://www.zinamon.pl/artykul/Magdalena-Saryusz-Wolska-Robert-Traba/Modi-memorandi,F48CCF98EB


Nie ma tego rodzaju leksykonu w literaturze polskiej i światowej. Opracowało go wspólnie 101 autorów, wśród których są historycy, socjologowie, kulturoznawcy i przedstawiciele innych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych, pracujący w kilkudziesięciu ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą. Przedmiotem 180 haseł tej publikacji są język i tradycja badań pamięci. Leksykon porządkuje wiedzę na temat form reprezentacji historii, jej kulturowego znaczenia oraz obecności przeszłości w teraźniejszości.

***

Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci - to znakomity i nowatorski wynik współpracy wielodyscyplinowego zespołu wybitnych specjalistów. Pozwala nam odkryć nowy kontynent w świecie ludzkiej aktywności i humanistycznej refleksji: kulturę pamięci - i równocześnie wyposaża nas w narzędzia do jego poznania. ”Kultura pamięci„ okazuje się nie tyle osobnym terytorium, co istotnym wymiarem całej kultury. A także czymś jeszcze: odkrywczym i spójnym zarazem sposobem jej czytania i rozumienia, który wykracza poza partykularyzmy poszczególnych dyscyplin czy orientacji badawczych. Czyni to z Leksykonu tyleż niewątpliwy dowód sukcesu prawdziwie transdyscyplinarnych badań (ciągle rzadkich w humanistyce), co niezbędne, nowoczesne kompendium, które powinno znaleźć się pod ręką - i w badawczym ”wyposażeniu„ - każdego współczesnego humanisty.
Prof. dr hab. Ryszard Nycz

Download:
nakład wyczerpany

30 other products in the same category: