Reduced price! Zakres badań własnych gminy a prawne formy ich realizacji

Author:
Adrian Misiejko

ISBN: 978-83-67450-33-1

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2023

Number of pages: 340

Format: B5

Zakres zadań własnych gminy a prawne formy ich realizacji

Publikacja stanowi bardzo wartościową propozycję wydawniczą zawierającą oryginalne rozwiązanie problemu badawczego, oparte na własnej koncepcji badania prawno- i dogmatyczno-historycznego regulacji prawnych i ich wykładni w orzecznictwie [...]. W mojej ocenie publikacja ta stanowi opracowanie nowatorskie i jednocześnie będzie istotnym wkładem  w rozwój nauki prawa.

z recenzji prof. Jerzego Korczaka, Uniwersytet Wrocławski

 

Kluczowe hipotezy Autora dotyczyły problemu, w jaki sposób gmina identyfikuje zadania własne oraz w jaki sposób może ustalić, które z prawnych form działania są jej dostępne w odniesieniu do poszczególnych zadań własnych. W szczególności rozstrzygnięciu podlegała kwestia, czy katalog zadań ma charakter otwarty, w tym sensie, że obejmuje zadania służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, które nie zostały wprost wskazane w ustawach. Ale jednocześnie można im przypisać charakter publiczny, znaczenie lokalne i wykluczyć przypisanie ich do innych podmiotów/organów.

z recenzji prof. Bogdana Dolnickiego, Uniwersytet Śląski

Adrian Misiejko 
– doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządu terytorialnego; autor publikacji naukowych i eksperckich.

Download:

77,40 zł

-14%

90,00 zł

klikając
w koszyk
zyskujesz
rabat

30 other products in the same category: