Reduced price! Rozwój jako ruch społeczny. Wykłady o ruchach społecznych i rozwoju zrównoważonym

Author:
Grzegorz Foryś, Krzysztof Gorlach

ISBN: 978-83-67450-07-2

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2023

Number of pages: 356

ISBN 2: 978-83-67450-51-5 (oprawa tw.)

Rozwój jako ruch społeczny. Wykłady o ruchach społecznych i rozwoju zrównoważonym

Książka jest przeglądem koncepcji teoretycznych dotyczących pojęć rozwoju oraz ruchu społecznego i pokazuje, w jaki sposób te dwa obszary badań „spotykają się” i mogą pomóc w opisie współczesnego świata. [...] Powiązanie problematyki rozwoju społecznego, za pomocą koncepcji rozwoju zrównoważonego, z problematyką ruchów społecznych i przedstawienie całego tego obszaru w ramach spójnego stanowiska należy uznać za podstawowy element oryginalności przedsięwzięcia.

z recenzji dr. hab. Piotra Matczaka, prof. UAM

 

W literaturze podręcznikowej z zakresu socjologii brak podobnie obszernego opracowania ważnej tematyki ruchów społecznych. [...] Cenne jest powiązanie idei ruchów społecznych z problematyką globalizacji i demokracji. Dobrze opisana jest także szczególna rola ruchów społecznych wobec projektów rozwoju zrównoważonego.

z recenzji prof. dr. hab. Piotra Sztompki

 

Grzegorz Foryś – socjolog, politolog, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Autor wielu publikacji i projektów grantowych z zakresu socjologii zmiany społecznej, socjologii polityki, socjologii ruchów społecznych i socjologii wsi. Wydał m.in. monografie Dynamika sporu: protesty rolników w III Rzeczpospolitej (2008) oraz Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce: w poszukiwaniu ruchu społecznego (2016).

 

Krzysztof Gorlach – profesor socjologii, wieloletni pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor i współautor ponad 100 publikacji, m.in. monografii Socjologia polska wobec kwestii chłopskiej (1990), Świat na progu domu: rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce w obliczu globalizacji (2001), Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy (2004). Członek zespołów i rad redakcyjnych czasopism, takich jak Studia Socjologiczne, Rural Sociology czy Sociologia Ruralis. Wieloletni prezes Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.WERSJA W TWARDEJ OPRAWIE

Download:

40,42 zł

-14%

47,00 zł

klikając
w koszyk
zyskujesz
rabat

30 other products in the same category: