Reduced price! Przeskalowanie urban governance. Doświadczenia miast wojewódzkich w Polsce

Author:
Kamil Glinka

ISBN: ISBN 978-83-67450-08-9

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2023

Number of pages: 354

Binding: miękka, klejona

Format: B5

Przeskalowanie urban governance. Doświadczenia miast wojewódzkich w Polsce

Autor skoncentrował swoją uwagę na relacjach między aktywnością administracji samorządowej, widzianej w perspektywie submiejskiej, metropolitalnej/aglomeracyjnej, państwowej i transnarodowej, a procesami urban governance z udziałem mieszkańców. (…)

Interesująca jest twórcza próba nawiązania do koncepcji przeskalowania państwa Neila Brennera w odniesieniu do aktywności miejskiej administracji samorządowej polskich miast wojewódzkich (…).

Walorem pracy jest przedstawienie „pozamiejskiej” interpretacji mechanizmów zaangażowania mieszkańców w lokalny proces decyzyjny w kontekście zadania wzmocnienia pozycji wspólnot samorządowych w strukturze państwa. (…)

Jest to opracowanie dojrzałe metodologicznie i ważne w zakresie poczynionych ustaleń badawczych.

prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski, Uniwersytet Warszawski

 

W dorobku piśmienniczym polskiej politologii jest niewiele prac podejmujących problematykę przeskalowania urban governance (…). Ksiażkę Kamila Glinki należy więc przyjąć z zainteresowaniem, tym bardziej że sposób konceptualizacji poszczególnych zagadnień jest nowoczesny i oparty na właściwych założeniach metodologicznych.

Publikacja wpisuje się w coraz częściej podnoszone ostatnio postulaty upolitycznienia miast i próby odpowiedzi na pytania o miejsce miast we współczesnej przestrzeni politycznej. Książka może zainteresować zarówno badaczy (teoretyków), jak i praktyków. Szczególnie przydatna może być dla samorządowców, polityków miejskich, przedstawicieli organizacji trzeciego sektora, urzędników zaangażowanych w codzienne działania związane z przeskalowaniem, podejmujących wysiłek programowania i wdrażania polityk sektorowych.

prof. dr. hab. Wojciech Sokół, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

 

Kamil Glinka – dr, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się problematyką public governance, samorządu terytorialnego, polityki miejskiej oraz komunikowania publicznego i politycznego. Kierownik lub wykonawca kilkunastu projektów finansowanych ze środków Komisji Europejskiej, NCN, MNiSW, programu IDUB UWr. Laureat METREX Bernard Steinacher Fellowship 2022–2023. Odbywał staże i prowadził badania w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (EUI), Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Uniwersytecie w Lund.

Download:

40,42 zł

-14%

47,00 zł

klikając
w koszyk
zyskujesz
rabat

30 other products in the same category: