Małgorzata Budyta-Budzyńska Islandory i nowowiejscy. Migracje wiejskie na przykładzie mazurskiej wsi

Author:
Małgorzata Budyta-Budzyńska

ISBN: 978-83-66849-62-4

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2022

Number of pages: 211

Format: A5

Islandory i nowowiejscy.
Migracje wiejskie na przykładzie mazurskiej gminy stare Juchy

Na przełomie drugiej i trzeciej dekady XXI wieku w mazurskiej gminie Stare Juchy zachodzą dwa równoległe procesy związane z mobilnością przestrzenną: emigracja zagraniczna i krajowa oraz migracja osiedleńcza. Dotychczasowi mieszkańcy wyjeżdżają do Ełku, Olsztyna i innych miast oraz za granicę, głównie do Islandii; jednocześnie trwa proces wykupywania działek w gminie i osiedlania się tymczasowo lub na stałe przybyszów z dużych miast. Autorka przedstawia analizę tych zjawisk.

*** 

Czytelnik otrzymuje wywód osadzony w koncepcjach teoretycznych, a jednocześnie barwny i żywy z uwagi na odniesienia do konkretnych osób, których  doświadczenia są przedmiotem analiz. Autorka w szerokim zakresie odwołuje się także do ustaleń innych badaczy migracji gromadzących i interpretujących dane empiryczne.

dr hab. Hanna Bojar, Prof. IFiS PAN

 

Książka o Starych Juchach jest ciekawym studium socjologicznym, inspirującym dla specjalistów z różnych dyscyplin nauk społecznych. A ponieważ Autorka położyła nacisk na empiryczną stronę badania, teoretyczne rozróżnienia czyniąc tłem dla obrazu rzeczywistości, jej praca może zainteresować także czytelnika nieprofesjonalnego, który potraktuje ją jak reportaż socjologiczny.

prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska

 

Download:

38,00 zł

30 other products in the same category: