Kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów. Przewodnik dla nauczycieli

Author:
Ewa Banaszak, Robert Florkowski, Ida Laudańska-Krzemińska, Aleksandra Lubczyńska, Agata Wiza

ISBN: 978-83-67450-37-9

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2023

Number of pages: 172

ISBN 2: 978-83-67450-47-8

Kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów. Przewodnik dla nauczycieli

Publikacja udostępniana na licencji CC-BY-NC 4.0
doi 10.7366/9788367450478

Książka zawiera materiały, które mogą być inspiracją dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych pragnących rozwijać w uczniach umiejętności społeczno-emocjonalne. (…) Istnieją różne koncepcje społeczno-emocjonalnego uczenia się (social-emotional learning – SEL), ale wszystkie odnoszą się do rozwijania umiejętności osobistych, społecznych, w tym do uczenia się współpracy, empatii, komunikacji, samoregulacji (zarządzania emocjami) i krytycznego myślenia. (…) Kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów sprzyjają ich funkcjonowaniu w szkole i osiągnięciu przez nich sukcesu w przyszłości, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Kompetencje te można wykształcić w szkole.

Społeczno-emocjonalny proces uczenia się nie jest odrębną częścią procesu dydaktycznego, lecz filozofią kształcenia tych kompetencji w trakcie każdej aktywności – podczas lekcji, pracy projektowej, na przerwach.

***

Przewodnik jest opracowany w sposób przystępny, podzielono go na bloki tematyczne, (…) poszczególne sekcje nie są obszerne, każda z nich kończy się zestawem pytań mających zachęcić do refleksji, poszczególne zagadnienia są zestawiane z przykładami ze szkolnej praktyki. (…)

W pracy szkoleniowej z nauczycielami dużym wyzwaniem jest nie tyle dostarczanie wiedzy, ile praca z indywidualnymi przekonaniami nauczycieli. To one sprawiają, że informacje są przyjmowane lub nie, a proponowane rozwiązania implementowane, lub nie, do szkolnych praktyk – zarówno tych dydaktycznych, jak i wychowawczych. Autorzy zaproponowali pytania, które są bardzo użyteczne w zakresie aktywizowania refleksji na temat własnych opinii, przekonań, praktyk i ich konsekwencji.

dr hab. Małgorzata Rosalska, prof. UAM

 

Książka powstała w ramach międzynarodowego projektu, finansowanego przez Unię Europejską z programu Horyzont 2020, zatytułowanego „Budowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych w celu zwiększenia odporności psychicznej dzieci i młodzieży w Europie”, w którym wzięły udział Norwegia, Polska i Hiszpania.  

Książka wydana we współpracy z Akademią Wychowana Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Download:

0,01 zł

30 other products in the same category: