FINANSOWANIE OŚWIATY W POLSCE <br>– diagnoza, dylematy, możliwości

Author:
Mikołąj HERBST
Jan HERCZYŃSKI
Anthony LEVITAS

ISBN: 978-83-7383-355-5

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2009

Number of pages: 285

Format: B-5

FINANSOWANIE OŚWIATY W POLSCE
– diagnoza, dylematy, możliwości

PRZEPRASZAMY, NAKŁAD CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Książka dostępna w wersji elektronicznej
http://www.ibuk.pl/fiszka/5980/finansowanie-oswiaty-w-polsce-diagnoza-dylematy-mozliwosci.html
http://www.publio.pl/finansowanie-oswiaty-w-polsce-mikolaj-herbst,p47933.html

Finansowanie oświaty w Polsce - diagnoza, dylematy, możliwości to pierwsza kompleksowa monografia przedstawiająca system finansowania szkolnictwa w naszym kraju. Daleko posunięta decentralizacja zarządzania polską oświatą oraz rozwiązania przyjęte w innych krajach są tłem dla pogłębionych analiz, obejmujących między innymi strukturę i rozkład terytorialny wydatków oświatowych, wysokość i zróżnicowanie wynagrodzeń nauczycielskich oraz politykę oświatową samorządów. Szczegółowo omówiono ewolucję, a także mocne i słabe strony głównego instrumentu finansowania oświaty w Polsce, jakim jest część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządów terytorialnych. Autorzy rekomendują zmiany zarówno systemowych rozwiązań, jak i poszczególnych instrumentów finansowania oświaty.
Jan Herczyński jest matematykiem, pracownikiem Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim
Anthony Levitas jest politologiem, pracownikiem Urban Institute w Waszyngtonie
Mikołaj Herbst jest ekonomistą, adiunktem w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) na Uniwersytecie Warszawskim

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: