TURYSTYKA I POLITYKA TYRYSTYCZNA <br>A ROZWÓJ: <br>między starym a nowym paradygmatem

Author:
Marek W. KOZAK

ISBN: 978-83-7383-345-6

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2009

Number of pages: 327

Format: B-5

TURYSTYKA I POLITYKA TYRYSTYCZNA
A ROZWÓJ:
między starym a nowym paradygmatem

Przepraszamy, dysponujemy bardzo niewielką liczbą egzemplarzy.
Osobę zainteresowaną prosimy o telefon do wydawnictwa.

Książka dostępna także w wersji elektronicznej
http://www.ibuk.pl/fiszka/2410/turystyka-i-polityka-turystyczna-a-rozwoj-miedzy-starym-a-nowym-paradygmatem.html
http://www.publio.pl/turystyka-i-polityka-turystyczna-a-rozwoj-marek-w-kozak,p48783.html

Turystyka należy do najbardziej dynamicznych i złożonych zjawisk przełomu XX i XXI wieku. Jest ważnym i nabierającym znaczenia źródłem dochodu i miejsc pracy. Dlatego powszechnie wiąże się z turystyką wielkie nadzieje. Ale czy zasadnie? Jakie czynniki współcześnie decydują o ożywieniu społeczno-ekonomicznym, spowodowanym rozwojem turystyki? Tradycyjnie przyjmowano, że kluczowe znaczenie dla jej rozwoju mają zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe.
Zawarta w książce analiza przemian zachodzących w turystyce, współczesnych koncepcji rozwoju regionalnego oraz wyników własnych badań empirycznych prowadzi Autora do wniosku, że dziś decydujące znaczenie mają nowe czynniki, związane m.in. z przywództwem, aktywnością elit i mobilizacją społeczną, zogniskowane wokół tworzenia infrastruktury i nowoczesnych produktów turystycznych zapewniających atrakcyjne spędzenie czasu. Dlatego czynniki te powinny znaleźć pełniejsze odzwierciedlenie w polskich strategiach i programach rozwoju turystyki, by podnieść konkurencyjność gospodarki turystycznej, racjonalizując nakłady i ograniczając koszty środowiskowe i społeczne.
Obszerne studia literaturowe, szerokie ujęcie zjawiska, świeżość spojrzenia na omawiane zagadnienia oraz rekomendacje przedstawione w kontekście rozwoju regionalnego i lokalnego, czynią tę książkę ważną lekturą zarówno dla polityków, działaczy samorządu terytorialnego, pracowników i pasjonatów turystyki, jak i studentów oraz wszystkich zainteresowanych tytułowym problemem.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: