2007 SZTUKA I FILOZOFIA, t. 31 <br>UWAGA!!! Do kupienia także w PDFie

Author:
półrocznik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2007

Number of pages: 130

Format: B-5, przycięty

ISSN: 1230-0330

2007 SZTUKA I FILOZOFIA, t. 31
UWAGA!!! Do kupienia także w PDFie

NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:
I. Estetyka anglo-amerykańska dziś [Anglo-American Aesthwtics Today
]
Ewa D. Bogusz-Bołtuć: Estetyka anglo-amerykańska - analityczna, pragmatyczna i... postmodernistyczna [Anglo-American Aesthetics - Analytic, Pragmatic and Postmodern], s. 5-13; Małgorzata A. Szyszkowska: O ”widzeniu spektaklu„ w estetyce współczesnej A Few Notes on Aspect Seeing in Contemporary Aesthetics], s. 14-23; Ewa Bobrowska: Ironia - wzniosłość - wizualność, czyli o amerykańskich dekonstrukcjach derridiańskiego parergonu [Irony, the Sublime, and the Visual Arts: Notes on American Deconstruction of the Derridian Parergon], s. 24-45; Alicja Sawicka: O ambiwalentnej funkcji świata sztuki [Upon Ambivalent Function of the Artworld], s. 46-67; Aneta Rostkowska: Niedyskursywne aspekty doświadczenia i ich estetyczne znaczenie [Non-Discursive Aspects of Experience and Their Aesthetic Meaning], s. 67-75.
II. W stronę tradycji [Towards Tradition]
Clive Bell: Hipoteza estetyczna The Aesthetic Hypothesis] (przekł. B.J. Obidzińska), s. 76-88; Walter H. Pater: Estetyka Platona [Plato’s Aesthetic] (przekł. B.J. Obidzińska), s.89-97; Bogna J. Obidzińska: Kilka uwag o alegorii w myśli Waltera H. Patera [A Few Remarks on Allegory around W.H.Pater’s Thought], s. 98-111.
III. Recenzje [Reviews].

nakład wyczerpany
Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
12,30 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł

30 other products in the same category: