HISTORIA WSPÓŁCZESNA <br>STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH: <br>1945–2000<br>wraz z kalendarium 2001–2006

Author:
Józef KUKUŁKA

ISBN: 978-83-7383-265-7

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2007

Format: A-4

HISTORIA WSPÓŁCZESNA
STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH:
1945–2000
wraz z kalendarium 2001–2006

PRZEPRASZAMY, NAKŁAD CHWILOWO WYCZERPANY

Ta monumentalna praca jest dobrze znana absolwentom kierunku stosunki międzynarodowe. Z kolejnych jej wydań, stale uaktualnianych przez Autora, korzystało już 13 roczników studentów. Książka nie jest prostym rejestrem wydarzeń na świecie po drugiej wojnie światowej. Józef Kukułka w wielu miejscach nie unika wartościowania i bywa politycznie niepoprawny.
Czyni to lekturę tego tomu znacznie ciekawszą od studiowania ”zwykłego„ podręcznika akademickiego. Tragiczna śmierć Profesora uniemożliwiła przygotowanie kolejnego wydania uwzględniającego wydarzenia po roku 2000. Zdecydowaliśmy się, by choć częściowo zrekompensować ten brak, dołączyć obszerne kalendarium wydarzeń międzynarodowych za lata 2001 - 2006.

Józef Kukułka (3 I 1929 - 6 X 2004) współtworzył polską naukę o stosunkach międzynarodowych; był profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektorem Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW (1977 - 1990).
Doświadczenie praktyczne zdobywał jako: dyplomata na placówce w Paryżu (1968 - 1972), konsultant Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i członek Unii Międzyparlamentarnej (1986 - 1989).
Ważniejsze prace poświęcone historii: Francja a Polska po traktacie wersalskim (1970); Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945 - 1996; Traktaty sąsiedzkie Polski Odrodzonej (1998).
Ważniejsze publikacje teoretyczne: Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych (1976); Problemy teorii stosunków międzynarodowych (1978, przetłumaczone na język rosyjski i chiński); Teoria stosunków międzynarodowych (2000).
Zainicjowane i redagowane publikacje zbiorowe: Problemy międzynarodowego ładu pokojowego (1987); Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych (1988); Pokój w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych (1991); Internacjonalizacja życia narodów i państw (1991).

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: