Reduced price! SUMMA INIURIA <br>O BŁĘDZIE FORMALIZMU <br>W PRAKTYCE SĄDOWEJ

Author:
MATCZAK Marcin

ISBN: 978-83-7383-257-2

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2007

Number of pages: 233

Format: A-5

SUMMA INIURIA
O BŁĘDZIE FORMALIZMU
W PRAKTYCE SĄDOWEJ

Książka jest dostępna także w wersji elektronicznej
http://www.ibuk.pl/fiszka.php?id=1425
http://www.publio.pl/summa-iniuria-marcin-matczak,p48711.html

Wydział I Nauk Społecznych PAN 28 października 2008 r. przyznał dr. Marcinowi Matczakowi nagrodę naukową im. Leona Petrażyckiego za tę właśnie książkę. Gratulujemy!

Dawne weneckie prawo surowo zakazywało ”wylewać krew na ulicę„. Pewnego dnia za jego naruszenie formalistyczny sędzia skazał lekarza, który uratował życie leżącego na ulicy chorego, upuszczając mu krwi. Choć intuicyjnie niesłuszne, zachowanie weneckiego sędziego trudno krytykować. Gdyby uwolnił lekarza od odpowiedzialności, naraziłby się na zarzut odejścia od litery prawa, a więc zarzut dowolności rozstrzygnięcia.
Z dylematem ”duch czy litera„ prawnicy borykają się od dawna. W ostatnim czasie górę zdaje się brać podejście nazywane formalizmem prawniczym, które - jak twierdzą jego zwolennicy - mimo wszystkich wad literalnego stosowania prawa gwarantuje ograniczenie swobody sędziów i urzędników, a tym samym zapewnia stabilność i przewidywalność ich rozstrzygnięć.
Autor niniejszej książki nie podziela tego przekonania. Wykazuje w niej, że formalizm nie tylko prowadzi do niesłusznych rozstrzygnięć, lecz także jest niezgodny z podstawowymi założeniami pozytywizmu prawniczego i ideą rządów prawa. Przyczyną tej niezgodności jest nieadekwatność podejścia formalistycznego do charakteru języka, którym posługuje się prawodawca. Podejście formalistyczne paradoksalnie nie realizuje podstawowej funkcji procesu stosowania prawa, jaką jest wierność tekstowi prawnemu. Marcin Matczak tezę o błędzie formalizmu uzasadnia przy wykorzystaniu najnowszego dorobku filozofii języka i filozofii prawa, ilustrując swoje rozważania analizą praktyki orzeczniczej. Jednocześnie proponuje zastąpienie formalizmu holizmem interpretacyjnym, który mimo uwzględniania ducha prawa, nie niesie ze sobą ryzyka destabilizacji prawa i dowolności rozstrzygnięć sędziowskich.

Dr Marcin Matczak, Research Associate Fellow w Centrum Badań Socjologiczno-Prawnych Uniwersytetu Oxfordzkiego i prawnik praktyk, zajmuje się teorią stosowania prawa i społeczno-kulturowymi aspektami interpretacji prawniczej.

This product is no longer in stock

35,10 zł

-10%

39,00 zł

30 other products in the same category: