SOCJOLOGIA KULTURY<br>seria Wykłady z Socjologii, t. 5

Author:
GOLKA Marian

ISBN: 978-83-7383-241-1

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2008

Number of pages: 359

Format: B-5

SOCJOLOGIA KULTURY
seria Wykłady z Socjologii, t. 5

Przepraszamy, dysponujemy bardzo niewielką liczbą egzemplarzy.
Osobę zainteresowaną prosimy o telefon do wydawnictwa.

Książka dostępna także w wersji elektronicznej
http://www.ibuk.pl/fiszka/26679/socjologia-kultury.html
http://www.publio.pl/socjologia-kultury-marian-golka,p48290.html

Autor podejmuje wszystkie istotne problemy socjologii kultury. Omawia sposoby rozumienia kultury spotykane w socjologii oraz liczne typologie zjawisk kulturowych. Charakteryzuje procesy nabywania kultury w wymiarze jednostkowym - przez socjalizację czy akulturację, a także procesy wytwarzania się kultury w wymiarze dziejowym. Następnie zastanawia się nad znaczeniem kultury dla kształtowania się osobowości i tożsamości indywidualnej i zbiorowej. W kolejnych rozdziałach analizuje formy i przejawy uczestnictwa kulturalnego. W epoce nowoczesnej jest to przede wszystkim zagadnienie ”zanurzenia„ ludzi w kulturze masowej i popularnej oraz wyłaniającym się pod koniec XX wieku społeczeństwie informacyjnym. (...)
Marian Golka zaprezentował w podręczniku budzącą respekt erudycję, która sięga głęboko w przeszłość. Autor wskazuje każdorazowo historyczne korzenie i pierwsze sformułowania na temat kultury, a równocześnie uwzględnia prace nowsze i najnowsze, ukazując ewolucję teorii kultury aż do czasów dzisiejszych.
(z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Piotra Sztompki)

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: