STOSUNKI PRACY <br>W POLSKICH ORGANIZACJACH

Author:
HRYNIEWICZ Janusz T.

ISBN: 978-83-7383-164-3

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2007

Number of pages: 301

Format: B-5

STOSUNKI PRACY
W POLSKICH ORGANIZACJACH

Przepraszamy, nakład wyczerpany,
ale wersja elektroniczna książki dostępna np. na:
http://www.ibuk.pl/fiszka/142457/stosunki-pracy-w-polskich-organizacjach.html
http://www.zinamon.pl/artykul/Janusz-T-Hryniewicz/Stosunki-pracy-w-polskich-organizacjach,1657450AEB


Janusz T. Hryniewicz, badając stosunki pracy w polskich organizacjach, eksponuje kulturowe uwarunkowania zachowań pracowniczych, których źródeł szuka w historii Polski i Europy, a także w zjawiskach współczesnych. Na podstawie badań empirycznych opisuje modele motywacyjne, bada też psychiczny koszt pracy, który wiąże się z innowacyjnością pracowniczą i postawami irracjonalnymi. Autor zajmuje się wzajemną zależnością między stylami kierowania, zachowaniem pracowników, efektywnością przedsiębiorstw i stosunkami własności. Stawia pytania:
- Czy podręcznikowe zasady kierowania mają zastosowanie w polskiej kulturze organizacyjnej?
- Czy metody kierowania w firmach prywatnych różnią się od metod stosowanych w przedsiębiorstwach państwowych?
- Czy zmiany własnościowe przyczyniły się do wzrostu alienacji pracy?
- Jakie są źródła alienacji?
- W jakiej mierze jest ona efektem dominacji, a w jakiej tkwi w samych wyalienowanych?
- Czy władza jest używana do koordynowania pracy, czy raczej służy utrwalaniu stosunków klasowych?
- Na czym polega symboliczna dominacja i jak się przejawia w sporach ideologicznych?
Autor zwraca także uwagę na przeszkody osobowościowe utrudniające współdziałanie i blokujące dostosowanie polskich organizacji do gospodarki opartej na wiedzy. Szuka odpowiedzi na pytanie, jak należy postępować, by wybrać optymalny styl kierowania.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: