KAPITAŁ LUDZKI <br>I KAPITAŁ SPOŁECZNY <br>A ROZWÓJ REGIONALNY&lt;/I&gt;

Author:
HERBST Mikołaj (red.)

ISBN: 978-83-7383-210-7

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2007

Number of pages: 204

Format: B-5

KAPITAŁ LUDZKI
I KAPITAŁ SPOŁECZNY
A ROZWÓJ REGIONALNY</I>

Przepraszamy, nakład wyczerpany!
Książka dostępna w wersji elektronicznej
http://www.ibuk.pl/fiszka.php?id=1786
http://www.publio.pl/kapital-ludzki-i-kapital-spoleczny-a-rozwoj-regionalny,p47642.html

Zamiarem Autorów książki jest interdyscyplinarne spojrzenie na kapitał ludzki i kapitał społeczny, a także na ich związki z rozwojem regionalnym. Określenia kapitał ludzki używają chętniej ekonomiści, kapitał społeczny jest natomiast domeną socjologów. Jednak przekonanie o istotnej roli czynników niematerialnych w pobudzaniu rozwoju gospodarczego i społecznego sprawia, że oba terminy wykroczyły już dawno poza granice swoich dyscyplin i są i intensywnie eksploatowane zarówno przez naukowców, jak i publicystów, polityków czy działaczy społecznych.
Nie jest możliwe ani celowe przeprowadzenie ścisłej linii demarkacyjnej oddzielającej pojęcia kapitał ludzki i kapitał społeczny w kontekście rozwoju regionalnego. Warto się jednak zastanowić nad różnicami w ich genezie, teorii i sposobach pomiaru. Autorzy dokonują pełnego przeglądu podstaw teoretycznych obu form kapitału, zarówno z socjologicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Podejmują także próbę oszacowania wpływu zasobów kapitału ludzkiego i społecznego na osiągane dochody oraz tempo wzrostu gospodarczego polskich regionów.
W książce publikują:
Krzysztof Cichy, Krzysztof Malaga, Jerzy Bartkowski, Mikołaj Herbst.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: