DOMENY SYMBOLICZNE <br>Konflikty narodowe i etniczne <br>w wymiarze symbolicznym

Author:
NIJAKOWSKI Lech M.

ISBN: 978-83-7383-185-8

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2007

Number of pages: 379

Format: B-5

DOMENY SYMBOLICZNE
Konflikty narodowe i etniczne
w wymiarze symbolicznym

Przepraszamy, nakład chwilowo wyczerpany.
Ale książka dostępna w formacie PDF
http://www.ibuk.pl/fiszka/34012/domeny-symboliczne.html
http://www.publio.pl/domeny-symboliczne-lech-m-nijakowski,p48388.html

Książka porusza niezwykle ważny, a zarazem niedostatecznie zgłębiony problem symbolicznego wymiaru animozji oraz konfliktów narodowościowych i etnicznych, czyli sporów o pomniki, mauzolea, groby i cmentarze, zabytki, miejsca święte, rocznice wydarzeń historycznych, pieśni i znaki graficzne, obecność w przestrzeni publicznej nazw i języka mniejszości itd. Autor przedstawia model wyjaśniający te konflikty, podkreślając znaczenie aspektu terytorialnego (tytułowa ”domena symboliczna„ to terytorium, nad którym dana grupa panuje symbolicznie). W kolejnych dwóch częściach model ów jest weryfikowany na podstawie analizy sporów z udziałem większości polskiej oraz Ślązaków o różnej identyfikacji narodowej, a także mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce (niemieckiej, ukraińskiej, białoruskiej, żydowskiej, ormiańskiej, romskiej i litewskiej).
Książka ma charakter interdyscyplinarny, Autor korzysta z dorobku historii, politologii, etnologii i antropologii kulturowej, a także psychologii społecznej. Nijakowski opiera się przede wszystkim na własnych badaniach, uwzględniając wiele niepublikowanych wcześniej danych i dokumentów.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: