PRZESZŁOŚĆ JAKO PRZEDMIOT PRZEKAZU <br>seria pod red. A. Szpocińskiego <br>Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości, t. 1

Author:
T. 1: SZPOCIŃSKI Andrzej
KWIATKOWSKI Piotr

ISBN: 978-83-7383-191-9

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2006, 20

Number of pages: 159

Format: A-5

PRZESZŁOŚĆ JAKO PRZEDMIOT PRZEKAZU
seria pod red. A. Szpocińskiego
Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości, t. 1

PRZEPRASZAMY NAKŁAD WYCZERPANY

Socjologowie polscy już od początku lat sześćdziesiątych XX wieku systematycznie podejmowali temat ”żywej historii„ - oddziaływania przeszłości na żyjące pokolenia. W ostatnich dekadach tematyka ta zyskała na znaczeniu, a w wielu krajach toczą się poważne, a często trudne i bolesne dyskusje o różnych sposobach reprezentowania zbiorowego doświadczenia. Prace przygotowane w ramach projektu badawczego ”Współczesne społeczeństwo polskie wobec przeszłości„ wnoszą do socjologicznej debaty propozycje teoretycznego ujęcia pamięci zbiorowej, podsumowania badań dawniejszych, nowe ustalenia empiryczne oraz wynikające z nich pytania i hipotezy.

W pracy Przeszłość jako przedmiot przekazu obaj Autorzy w nowym kontekście społecznym wracają do tematów, którymi zajmowali się w przeszłości. Andrzej Szpociński omawia znaczenie ‘narracji’ - przekazu w procesie kształtowania pamięci, Piotr Tadeusz Kwiatkowski nawiązuje zaś do badań nad kształtowaniem się i funkcjonowaniem w XX wieku dyskursów o przeszłości regionalnej. Z dzisiejszej perspektywy wiemy, że trwanie pamięci lokalnej stało się w wielu środowiskach ważnym czynnikiem kształtowania po 1989 roku społecznego kapitału ”małych ojczyzn„.

Ponadto w serii:
tom 2: P.T. Kwiatkowski, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji
tom 3: B. Szacka, Czas przeszły - pamięć - mit

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: