EUROPEIZACJA POLSKIEJ POLITYKI <br>wobec cudzoziemców <br>1990-2003

Author:
WEINAR Agnieszka

ISBN: 83-7383-184-3

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2006

Number of pages: 254

Format: B-5

EUROPEIZACJA POLSKIEJ POLITYKI
wobec cudzoziemców
1990-2003

PRZEPRASZAMY NAKŁAD WYCZERPANY

Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym próbą interdyscyplinarnej analizy polskiej polityki wobec cudzoziemców. Autorka, badając zarówno materiały źródłowe, jak i debaty parlamentarne, wnikliwie przedstawia proces zmierzający do europeizacji polityki migracyjnej naszego kraju. Pokazuje przebieg uczenia się polityki migracyjnej i transfer rozwiązań stosowanych w innych państwach.
Polskie elity polityczne uparcie unikały uznania obecności imigrantów za fakt, który wymaga wizji szerszej, aniżeli kontrola wschodniej granicy Unii Europejskiej czy polityka azylowa. Wszak imigranci to wyzwanie dla państwa narodowego, gdyż ich obecność zmienia je trwale, kształtując skład etniczny, układ sił politycznych, strukturę rynku pracy czy świadomość kulturową. Migranci mogą wzbogacić gospodarczo i cywilizacyjnie społeczeństwo przyjmujące, często też są postrzegani jako ratunek dla starzejacych się społeczeństw europejskich. Ale tylko długofalowa i odważna polityka państwa jest w stanie wydobyć pozytywy migracji i niwelować potencjalne zagrożenia z nią związane.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: