MIASTO I PRZESTRZEŃ<br>W PERSPEKTYWIE SOCJOLOGICZNEJ<br>seria Wykłady z Socjologii, t. 4

Author:
JAŁOWIECKI Bohdan
SZCZEPAŃSKI Marek S.

ISBN: 978-83-7383-197-1

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2010

Number of pages: 469

Format: B-5

MIASTO I PRZESTRZEŃ
W PERSPEKTYWIE SOCJOLOGICZNEJ
seria Wykłady z Socjologii, t. 4

PRZEPRASZAMY NAKŁAD WYCZERPANY

Prezentowana książka, czwarty tom Wykładów z Socjologii, stanowi autorską próbę opisu dwóch fundamentalnych kategorii socjologicznych, jakimi są przestrzeń i miasto. Jest to wydanie drugie, zmienione i poprawione uznanego już podręcznika o tym samym tytule. Przedstawia szkoły naukowe, mistrzów i kontynuatorów, poczynając od klasycznej ekologii chicagowskiej. Ukazuje historyczne etapy rozwoju miast starożytnych i średniowiecznych, aglomeracje epoki industrialnej, miasto ”socjalistyczne„ i ponowoczesne metropolie. W ostatniej części prezentuje socjologiczne pojmowanie przestrzeni. Tom ma charakter monograficzny, ale przyświecają mu też cele dydaktyczne, tak więc po każdym rozdziale zamieszczony jest zestaw najistotniejszych pytań kontrolnych i zbiór kanonicznych lektur, głównie w języku polskim.
Książka przeznaczona jest dla socjologów, psychologów, urbanistów i architektów, także dla wszystkich, którzy interesują się miastem i jego problemami.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: