Reduced price! KRYZYS TOŻSAMOŚCI POLITYCZNEJ <br>A PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Author:
MARKIEWICZ Barbara, WONICKI Rafał

ISBN: 8307383-156-8

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2006

Number of pages: 261

Format: A-5

KRYZYS TOŻSAMOŚCI POLITYCZNEJ
A PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Książka dotyczy jednego z najistotniejszych problemów współczesnego świata, a nie tylko Europy. Jest to problem tożsamości (głównie zbiorowej - jak tożsamość narodowa, ale także indywidualnej) powstały w sytuacji, gdy ogólnoświatowe procesy globalizacji „wypłukują” stopniowo jej mocne i tradycyjne podstawy. Rzecz nabiera szczególnego znaczenia dla krajów i narodów europejskich, które weszły na ścieżkę stopniowej integracji w imię zjednoczonej Europy. (...) Stąd też refleksja nad zaistniałą sytuacją jest nie tylko nader ciekawa ze względów czysto poznawczych, lecz także ogromnie ważna ze względów praktycznych. Formułowany przez intelektualistów model kształtowania się wzajemnych relacji pomiędzy podmiotami zbiorowymi w jednoczącej się Europie, jak również diagnozy sytuacji wyjściowej mogą mieć wpływ na decyzje polityków, a pośrednio także na zachowania owych podmiotów.
(...) Publikacja z pewnością okaże się niezwykle interesująca dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką jednoczenia się Europy, ale także dla tych, którym nieobecne są sprawy współczesnej filozofii polityki, czy wreszcie - po prostu nieobojętna jest im przyszłość naszego kraju.
(prof. dr hab. Andrzej Szahaj)
Autorzy tomu:
Gerhard Goehler, Ferenc L. Lendvai, Tadeusz Buksinski, Rafał Wonicki, Dietmar Schirmer, Tamas Toth, Michał Rożynek, Miłowit Kuniński, Agnieszka Nogal, Joanna Ewa Ziółkowska, Justyna Miklaszewska, Johanna Moeller, Mattias Iser, Ina Kerner, Judit Hell, Barbara Tyboń, Barbara A. Markiewicz.

30,60 zł

-10%

34,00 zł

30 other products in the same category: