OTWARTA METODA KOORDYNACJI <br>W UNII EUROPEJSKIEJ <br>Wpływ na politykę społeczną <br>i zatrudnienia <br>nowych państw członkowskich

Author:
Zeszyt 1: CIECHAŃSKI Jerzy

ISBN: 83-7383-028-6

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2003

Number of pages: 92

Format: A-5

ISBN 2: 83-89050-12-9

OTWARTA METODA KOORDYNACJI
W UNII EUROPEJSKIEJ
Wpływ na politykę społeczną
i zatrudnienia
nowych państw członkowskich

Przepraszamy, dysponujemy bardzo niewielką liczbą egzemplarzy.

Osobę zainteresowaną prosimy o telefon do wydawnictwa.

Staraniem Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i Fundacji Studiów Międzynarodowych na polskim rynku publikacji naukowych ukazuje się seria monograficzna pod tytułem Żurawia Papers. Celem tej serii, wykorzystującej zagraniczne doświadczenia, jest przedstawienie rozszerzonych i pogłębionych studiów z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych.
Intencją zespołu wydającego tę serię jest prezentacja oryginalnych analiz o dużych walorach poznawczych i praktycznych. Rada Redakcyjna - której przewodniczy profesor Edward Haliżak - wyraża nadzieję, że Czytelnicy znajdą w niej inspirację do dalszych studiów, a także wiedzę przydatną w praktyce zawodowej.
Serię otwiera przedstawiona tu praca dr. Jerzego Ciechańskiego, który w latach 1988-1997 był wykładowcą uniwersytetów amerykańskich (m.in. University of Dayton), a w latach 1998-2002 pracował na stanowisku dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: