SOCJOLOGIA OBSZARÓW WIEJSKICH:<br>PROBLEMY I PERSPEKTYWY<br>seria: Wykłady z Socjologii, t. 2

Author:
GORLACH Krzysztof

ISBN: 83-7383-128-2

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2004, 20

Number of pages: 295

Format: B-5

SOCJOLOGIA OBSZARÓW WIEJSKICH:
PROBLEMY I PERSPEKTYWY
seria: Wykłady z Socjologii, t. 2

Przepraszamy, dysponujemy bardzo niewielką liczbą egzemplarzy.
Osobę zainteresowaną prosimy o telefon do wydawnictwa.

Książka dostępna w wersji elektronicznej na

www.ibuk.pl/fiszka.php?id=705
http://www.publio.pl/socjologia-obszarow-wiejskich-krzysztof-gorlach,p49160.html

Książka jest autorskim wykładem wybranych kwestii, składających się - w przekonaniu Autora - na zmieniającą się radykalnie subdyscyplinę, jaką jest socjologia wsi. Zawarte są w niej omówienia podstawowych koncepcji analitycznych oraz wątków problemowych, jakie odnaleźć można w socjologii wsi od początków XX wieku, aż po czasy współczesne.
Zasadniczym przesłaniem Krzysztofa Gorlacha jest zaznajomienie Czytelników z uniwersalnym językiem, przy pomocy którego analizuje się procesy przemian w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zachowania polityczne na styku między państwem a grupami producentów rolnych oraz procesy globalizacji w sferze wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji żywności. Jest to więc książka, która daleko wykracza poza tradycyjnie rozumianą socjologię wsi. Przydatna nie tylko studentom socjologii, lecz także wszystkim, którzy w zawodowej praktyce stykają się ze społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi problemami wsi.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: