PODZIAŁ POSTKOMUNISTYCZNY <br>Społeczne podstawy polityki<br>w Polsce po 1989 roku <br>Przepraszamy, nakład wyczerpany!

Author:
GRABOWSKA Mirosława

ISBN: 83-7383-110-X

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2004

Number of pages: 401

Format: B-5

PODZIAŁ POSTKOMUNISTYCZNY
Społeczne podstawy polityki
w Polsce po 1989 roku
Przepraszamy, nakład wyczerpany!

Przepraszamy, nakład wyczerpany!
Ale książka jest dostępna w formie elektronicznej
pod adresem
www.ibuk.pl/fiszka.php?id=2209
http://www.publio.pl/podzial-postkomunistyczny-miroslawa-grabowska,p49422.html

Komunizm wytworzył i pozostawił po sobie głęboki podział społeczny. Z całą mocą ujawnił się w wyborach 1989 roku. Podział ten przebiega na poziomie ludzkich tożsamości, przekonań i zachowań wyborczych, na poziomie partii politycznych i ich elit. Strony tego podziału różnią się nie tylko politycznym pochodzeniem czy stosunkiem do systemu komunistycznego i jego ludzi. Różnią się w najistotniejszych kwestiach dotyczących demokracji, modelu ładu społecznego, sposobu rządzenia krajem, kwestii moralnych, religijnych i stosunku do Kościoła. To właśnie stanowi tytułowy podział postkomunistyczny.
Przedstawiona w książce teoria podziału postkomunistycznego integruje analizy historyczne, badania socjologiczne i politologiczne. Adresowana jest do socjologów, politologów i wszystkich zainteresowanych polityką oraz jej historycznymi i społecznymi podstawami.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: