PRZEMIANY WIĘZI SPOŁECZNYCH <br>Zarys teorii zmiany społecznej <br>Przepraszamy, nakład wyczerpany!

Author:
MARODY Mirosława
GIZA-POLESZCZUK Anna

ISBN: 83-7383-106-1

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2004, 20

Number of pages: 378

Format: B-5

PRZEMIANY WIĘZI SPOŁECZNYCH
Zarys teorii zmiany społecznej
Przepraszamy, nakład wyczerpany!

Przepraszamy, nakład wyczerpany!
Ale książka dostępna w wersji elektronicznej na
http://www.publio.pl/przemiany-wiezi-spolecznych-miroslawa-marody,p48785.html
http://www.ibuk.pl/fiszka.php?id=2274

Książka wyróżniona Nagrodą im. Jana Długosza 2005
na 9. Krajowych Targach Książki w Krakowie

Żyjemy w czasach przyspieszonych przemian - społecznych, ekonomicznych i politycznych - które przeobrażają obecnie większość społeczeństw i większość obszarów ludzkiego życia. Z dnia na dzień, zmieniają się nie tylko zasady ustrojowe w poszczególnych krajach, lecz także na naszych oczach głębokim przekształceniom ulegają również sposoby pracy, formy rodziny, sposoby uczestniczenia w życiu politycznym, komunikowania się i odnoszenia do siebie, stanowiące niewzruszony, wydawałoby się, fundament życia społecznego. Tempo zmian i ich splątane mechanizmy, utrudniają ludziom samo rozpoznanie tego, co właściwie się z nimi dzieje.
Ten stan konfuzji poznawczej obejmuje również socjologów. Część badaczy pisze o kryzysie społeczeństwa lub wręcz jego rozpadzie, inni w sposób równie stanowczy ogłaszają narodziny nowej formy życia społecznego - społeczeństwa ponowoczesnego, jeszcze inni od lat głoszą kryzys socjologii, która rozproszona między cząstkowe badania, nie jest w stanie wytworzyć żadnego ogólniejszego obrazu ani współczesnej rzeczywistości, ani zmiany społecznej jako takiej.
Przedmiotem tej książki są przemiany więzi społecznej, tego najbardziej podstawowego pojęcia socjologii. Usiłuje ona odpowiedzieć na pytanie, jak powstają więzi, w jaki sposób ulegają rozbiciu i jak na nowo są zawiązywane. Traktujemy ją jako wstęp do rozważań nad tym, co nas wszystkich obecnie dotyka - niezależnie od tego, w jakich specyficznych warunkach żyjemy - nad przebiegiem i skutkami globalnej zmiany społecznej. Stanowi zarazem zaproszenie do dyskusji nad podstawami myślenia socjologicznego.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: