POLITYCZNY I KULTUROWY <br>KONTEKST ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Author:
HRYNIEWICZ Janusz T.

ISBN: 83-7383-055-3

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2004

Number of pages: 373

Format: A-5

POLITYCZNY I KULTUROWY
KONTEKST ROZWOJU GOSPODARCZEGO

PRZEPRASZAMY, NAKŁAD WYCZERPANY
Janusz T. Hryniewicz w książce analizuje polityczne przemiany Europy od średniowiecza do państwa umowy społecznej, pokazując w jaki sposób totalizm średniowiecza, polegający na jednolitości władzy religijnej i politycznej oraz wszechwładnej dominacji kolektywów rodowych i sąsiedzkich nad jednostką, ulegał destrukcji w kierunku emancypacji jednostki. Za najważniejsze wydarzenia Autor uważa rozejście się władzy religijnej i politycznej oraz stopniowe rozszerzanie się współdziałania zbiorowego w skali ponadrodzinnej. Procesy indywidualizacji umożliwiły powstanie państwa opartego na umowie społecznej. Jego rozwój opiera się na rywalizacji grup interesu tworzonych drogą dobrowolnej samoorganizacji społecznej. Procesy samoorganizacji są wspierane przez intelektualne przemiany, które doprowadziły do powstania tzw. umysłowości europejskiej. Reformacja i jej następstwa spowodowały zróżnicowania postaw środowisk protestanckich i katolickich, które nadal są dość wyraźne. Janusz T. Hryniewicz uważa, że miejsce Polski w kulturze europejskiej określa dziedzictwo wschodnioeuropejskiego kompleksu gospodarczego i katolickiego kręgu kulturowego. Już w XVI w. Zarysowały się różnice rozwoju ziem polskich z granicą wzdłuż linii Wisły. Potem nałożyły się na to granice rozbiorowe. Współczesne badania dowodzą, że linia Wisły nadal dzieli Polskę na dwie strefy rozwojowe. Najważniejsze wyzwania przyszłości, stojące przed polską kulturą organizacyjną, to globalizacja i gospodarka oparta na wiedzy. I o tym właśnie traktuje w drugiej części swej książki.
nakład wyczerpany

30 other products in the same category: