KAPITAŁ SPOŁECZNY <br>W MAŁYCH MIASTACH <br>Przepraszamy, nakład wyczerpany!

Author:
TRUTKOWSKI Cezary, MANDES Sławomir

ISBN: 83-7383-098-7

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2005

Number of pages: 316

Format: A-5

KAPITAŁ SPOŁECZNY
W MAŁYCH MIASTACH
Przepraszamy, nakład wyczerpany!

Przepraszamy, nakład wyczerpany!

Punktem wyjścia badań przedstawionych w tej książce było przekonanie, że demokracja, jak żaden inny ustrój, wymaga wiedzy. Autorów ciekawił problem funkcjonowania polskiej demokracji na poziomie lokalnym, a w szczególności przyczyny społeczne decydujące o rozwoju bądź stagnacji małych miejscowości. W trakcie analizy doszli do wniosku, że muszą wyjść poza dobrze ugruntowane ramy teorii społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej oraz posłużyć się narzędziami teoretycznymi, które będą wrażliwe na kulturowy oraz historyczny kontekst. C. Trutkowski i S. Mandes uważają, że takim narzędziem jest odpowiednio zdefiniowane pojęcie kapitału społecznego.
W książce zawarta jest analiza życia lokalnego i próba odtworzenia społecznych reprezentacji związanych z lokalnością i lokalną wspólnotą. Autorzy starali się poznać naturę i wpływ kapitału społecznego na sytuację społeczno-gospodarczą małych polskich miast i społeczności, które w nich funkcjonują.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: