DEMOKRACJA POLSKA <br>1989- 2003

Author:
WIATR Jerzy J., RACIBORSKI Jacek
BARTKOWSKI Jerzy
FRĄTCZAK-RUDNICKA Barbara
KILIAS Jarosław

ISBN: 83-7383-065-0

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2003

Number of pages: 346

Format: A-5

DEMOKRACJA POLSKA
1989- 2003

Nakład wyczerpany!

Książka dostępna w wersji elektronicznej

http://www.ibuk.pl/fiszka.php?id=1783

http://www.publio.pl/demokracja-polska-1989-2003-jerzy-j-wiatr,p47641.html

Książka jest plonem pracy badawczej zespołu pracowników Zakładu Socjologii Polityki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy w sposób systematyczny omawiają kluczowe procesy, które doprowadziły do zaistnienia w Polsce demokratycznego systemu politycznego i jego konsolidacji. Starają się odpowiedzieć na stale wracające pytania:
jaki to splot procesów, wydarzeń krajowych i międzynarodowych doprowadził do zaistnienia demokracji w Polsce? kto właściwie w Polsce rządzi i czy system rządów jest politycznie i ekonomicznie efektywny? jaki był społeczny i ekonomiczny kontekst przemian? jak zorganizowane jest państwo i co z tego wynika dla obywateli? czy samorząd terytorialny okrzepł i stanowi już dojrzałą formę demokracji lokalnej? dlaczego partie polityczne są słabe a system partyjny jest niestabilny? co Polacy sądzą o funkcjonowaniu demokracji w Polsce i czy akceptują jej wartości i reguły? jakie czynniki determinują preferencje wyborcze i dlaczego tylko mniejsza część społeczeństwa bierze systematycznie udział w głosowaniach? czy idea narodowa jest nadal żywa i jak jest wykorzystywana w polityce?
Nie są to wszystkie ważne pytania wynikające z doświadczeń 14 lat funkcjonowania demokracji, ale te wydają się najważniejsze dla wyjaśnienia konstrukcji ładu politycznego w Polsce.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: