DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA <br>Podejście ilościowe i jakościowe <br>seria Wykłady z Psychologii, t. 7

Author:
PALUCHOWSKI Władysław Jacek

ISBN: 978-83-7383-220-6

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2011

Number of pages: 234

Format: B-5

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA
Podejście ilościowe i jakościowe
seria Wykłady z Psychologii, t. 7

UWAGANAKŁAD WYCZERPANY!

Książka dostępna także w wersji elektronicznej na
www.ibuk.pl/fiszka.php?id=726
http://www.publio.pl/diagnoza-psychologiczna-wladyslaw-jacek-paluchowski,p48247.html

Diagnozowanie i wydawanie opartych na diagnozach zaleceń jest - bodaj czy nie najważniejszym ? elementem pracy psychologów wielu specjalności. Co jest przedmiotem diagnozowania psycholo-gicznego? Jakie są relacje między pomiarem a testowaniem? Jakie są związki między diagnozowaniem a metodologią badań ilościowych i jakościowych? Jak życie weryfikuje diagnozy psychologiczne? Jaka jest relacja między diagnozowaniem a wyjaśnianiem i prognozowaniem? Czy i jakie istnieją związki między diagnozą a terapią? Na czym polega charak-terystyczny dla psychologii rodzaj wyjaśniania - interpretacja? Jakie możliwości stają przed psychologiem, gdy podejmuje interwencję? Jakie diagnozowanie może sprawiać trudności emocjonalne i diagnoście, i osobie badanej? Jakie problemy etyczne wiążą się z diagnozowaniem? Czy i jak diagnozowania można się nauczyć? Tym właśnie zagadnieniom poświęcona jest ta książka. Jest ona autorską propozycją uporządkowania różnych podejść, stanowisk i tradycji odnoszących się do diagnozowania ludzi. Struktura, przystępny język oraz prezentacja przykładów praktycznych czyni z książki atrakcyjny podręcznik. Jest to monografia adresowana głównie do psychologów i studentów psychologii, jednak powinna zainteresować także wszystkich tych, którzy praktycznie korzystają z diagnoz psychologicznych, także studentów socjologii i pedagogiki.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: