Reduced price! PERCEPCJA JA W RELACJACH INTERPERSONALNYCH <br> O metapercepcji i poczuciu transparentności

Author:
Elżbieta STOJANOWSKA

ISBN: 978-83-7383-960-1

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2018

Number of pages: 166

Format: B-5

PERCEPCJA JA W RELACJACH INTERPERSONALNYCH
O metapercepcji i poczuciu transparentności

Elżbieta Stojanowska

Autorka przedstawia w monografii swoje badania dotyczące samowiedzy jednostki. Koncentruje się na dwóch procesach: metapercepcji - co myślą o niej inni oraz poczuciu transparentności własnej osoby - co inni o niej wiedzą. Badania eksplorują sytuacyjne, osobowościowe oraz związane z płcią uwarunkowania aktualnej i pożądanej percepcji Ja w relacjach interpersonalnych, jak również konsekwencje obu procesów dla autoprezentacji jednostki i jej zadowolenia z relacji.

Badania opisywane w książce w większości mają charakter eksperymentalny. O znakomitym warsztacie metodologicznym świadczą dobrze uzasadnione hipotezy, pomysłowe manipulacje eksperymentalne. Monografia posiada również walory dydaktyczne, ze względu na wręcz modelowe prezentowanie wyników badań. Może być ważną pozycją w kształceniu studentów psychologii.
fragment recenzji profesor dr hab. Anny Kwiatkowskiej

Przedstawiony dorobek empiryczny stanowi istotny wkład w rozumienie zjawisk związanych z wpływem percepcji Ja, transparentności i sposobów konstruowania Ja na przetwarzanie informacji społecznych, których źródłem jest partner. Autorka zbudowała zwarty program badawczy, w którym dominują dobrze zaplanowane badania eksperymentalne realizowane w schemacie badań indywidualnych. Książka adresowana jest do grona czytelników zainteresowanych problematyką Ja. Stanowi zarówno wartościową pozycję naukową, jak i użyteczne źródła materiałów do wykorzystania w dydaktyce uniwersyteckiej.
fragment recenzji profesor dr hab. Anny Szuster-Kowalewicz

Elżbieta Stojanowska - doktor habilitowana, psycholog społeczny, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przedmiot jej wieloletnich zainteresowań naukowych to zachowania autoprezentacyjne jednostki oraz percepcja Ja w relacjach interpersonalnych. Autorka bądź współautorka książek: Opisywanie siebie w warunkach autoprezentacji oraz prywatnie. Style autoprezentacji (1998), Umiejętności menedżera. Psychologia stosowana dla menedżerów (wraz z Lidią Grzesiuk i Krystyną Doroszewicz; 2001), Możliwości i ograniczenia w kreowaniu własnej atrakcyjności interpersonalnej (redakcja naukowa; 2002), Autoprezentacja dzieci i dorosłych. Temperamentalne, tożsamościowe oraz środowiskowe uwarunkowania (redakcja naukowa; 2010).

Download:

25,20 zł

-10%

28,00 zł

30 other products in the same category: