Reduced price! CEL W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I PRAWIE ADMINISTRACYJNYM <br>Studium teoretycznoprawne

Author:
Ambroży MITUŚ

ISBN: 978-83-7383-974-8

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2018

Number of pages: 368

Format: B-5

CEL W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I PRAWIE ADMINISTRACYJNYM
Studium teoretycznoprawne

Ambroży MITUŚ

Prezentowana książka stanowi znaczący wkład Autora w rozwój dyscypliny prawa, a także nauki administracji. Charakteryzuje ją oryginalność podjętej problematyki, zastosowanych metod badawczych i prezentowanych treści. Można powiedzieć, że faktycznie jest to pierwsza praca mająca za przedmiot cel w administracji publicznej i prawie administracyjnym w tak kompleksowym ujęciu. Zapełnia przez to istniejącą w doktrynie lukę. […] Jest to niewątpliwie bardzo ważne opracowanie naukowe ukierunkowane na tworzenie doktrynalnych podstaw dla nowego ładu prawnego i administracyjnego.
z recenzji prof. zw. dr. hab. Mariana Zdyba

Praca Ambrożego Mitusia ma charakter interdyscyplinarny, chociaż z całą pewnością mieści się w ramach dyscypliny naukowej prawa. Autor swobodnie porusza się zarówno po obszarach prawa administracyjnego, jak i prawa konstytucyjnego oraz filozofii prawa, a jednocześnie wykracza poza rozważania z zakresu prawa i analizuje zagadnienia ze sfery innych dyscyplin, w szczególności nauki administracji. W książce nie brakuje też prezentowania poglądów wywodzących się z dziedziny nauk społecznych i ekonomicznych.
z recenzji prof. zw. dr. hab. Stanisława Wrzoska

Ambroży Mituś - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współpracuje również m.in. z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej UEK, uczestnicząc w wielu projektach naukowo-badawczych oraz prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych. W latach 2001-2005 pracował w administracji samorządowej. Autor opracowań, ekspertyz oraz publikacji naukowych z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego, a także dotyczących udzielania zamówień publicznych i oddziaływania państwa na gospodarkę.


Download:

46,80 zł

-10%

52,00 zł

30 other products in the same category: