Reduced price! Zdrowie publiczneWymiar społeczny i ekologiczny

Author:
Filip Pierzchalski

ISBN: 978-83-67450-99-7

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2024

Number of pages: 270

Comments: Przekład Tomasz Rawski

Binding: twarda

Format: B5

WIDZIALNOŚĆ ZAWIŚCI
O resentymencie w życiu politycznym

Autor podnosi w sposób pionierski problematykę emocji w perspektywie mechanizmów życia politycznego. Bogata literatura, różnorodna problematyka, żywy i klarowny język sprawiają, że książka z pewnością spotka się z żywym zainteresowaniem czytelników i reakcją zwłaszcza środowisk akademickich. Widzialność zawiści... Pierzchalskiego to książka odważna, nowoczesna i jednocześnie książka o widzialności. Można tylko pogratulować Autorowi i życzyć, aby Widzialna zawiść... była bardzo dobrze widzialna.

prof. Jerzy Kochan

Pierzchalski, meandrując po historii myśli politycznej, filozofii i psychologii prowadzi czytelnika przez niemal wszystkie tropy refleksji, w której pojawiał się namysł nad socjo-kulturową (kolektywną, międzypokoleniową) naturą emocji kształtujących procesy indywidualnej percepcji obiektów i zjawisk politycznych. Może imponować swoboda, z jaką autor miksuje spostrzeżenia klasyków antyku, Kartezjusza, tradycji marksowskiej, kulturowego nurtu socjologii wiedzy z ustaleniami przedstawicieli współczesnej kognitywistyki i neuronauki.
prof. Lech Szczegóła

 

Filip Pierzchalski – doktor habilitowany, politolog pracujący w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych artykułów naukowych poświęconych teoretycznym wyzwaniom we współczesnej nauce o polityce, kategorii podmiotowości politycznej, socjotechnice politycznej oraz zjawisku przywództwa politycznego. Autor monografii: Podmiotowość polityczna w perspektywie indywidualistycznej i holistycznej (2009); Morfogeneza przywództwa politycznego. Pomiędzy strukturą a podmiotowością sprawczą (2013); Political Leadership: Structure – Consciousness – Emotions (2023).

Download:

34,40 zł

-14%

40,00 zł

klikając
w koszyk
zyskujesz
rabat

30 other products in the same category: