Reduced price! AUTONOMIA FISKALNA <br> i jej wpływ na działania samorządów

Author:
Agnieszka KOPAŃSKA
Grzegorz KULA
Joanna SIWIŃSKA-GORZELAK
Grażyna BUKOWSKA
Magdalena MŁOCHOWSKA

ISBN: 978-83-7383-923-6

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2018

Format: B-5

AUTONOMIA FISKALNA
i jej wpływ na działania samorządów

Agnieszka KOPAŃSKA
Grzegorz KULA

Joanna SIWIŃSKA-GORZELAK
Grażyna BUKOWSKA
Magdalena MŁOCHOWSKA

Głównym celem rozważań zawartych w tej książce jest próba oceny, czy i w jaki sposób decentralizacja fiskalna wpływa na funkcjonowanie sektora publicznego w Polsce na poziomie lokalnym, oraz próba zweryfikowania hipotezy zakładającej, że im większy jest stopień decentralizacji, tym większa efektywność sektora publicznego na poziomie lokalnym.
Z Wprowadzenia

Jest to książka odznaczająca się wieloma zaletami teoretycznymi i praktycznymi. Poziom naukowy pracy jest bardzo wysoki, wyróżniający się nie tylko w skali krajowej, ale też międzynarodowej. Na tę wysoką ocenę składają się m.in. następujące cechy omawianej publikacji: (…)
• Bardzo mocne osadzenie prowadzonych badań w krajowym i światowym dorobku teoretycznym, w tym metodologicznym (…).
• Niezwykle bogata baza empiryczna przeprowadzonych badań. (…)
• Wyniki badań mają duże walory aplikacyjne; mogą być wykorzystane do wzmacniania samorządności, poprawy ram prawnych funkcjonowania samorządów i racjonalizacji wydatków publicznych. Omawiana praca może stanowić ważny głos w dyskusji na temat centralizacji/decentralizacji kompetencji państwa, praktycznego wcielania zasad subsydiarności i demokratyzacji systemu politycznego w Polsce.
z recenzji wydawniczej prof. Jerzego Wilkina

Download:

34,20 zł

-10%

38,00 zł

30 other products in the same category: