Reduced price! ANTAGONIZM SPOŁECZNY <br> w umysłach ludzi i kulturach świata

Author:
Joanna RÓŻYCKA-TRAN

ISBN: 978-83-7383-957-1

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2018

Number of pages: 212

Format: B-5

ANTAGONIZM SPOŁECZNY
w umysłach ludzi i kulturach świata

Joanna RóŻYCKA-TRAN

W monografii prezentowane są badania nad przekonaniem o antagonistycznym charakterze relacji społecznych, które objęły prawie 15 000 osób pochodzących z 60 krajów. Przekonanie to analizowane jest na dwóch poziomach - poszczególnych jednostek (poprzez analizę związków z cechami osobowości, aspiracjami życiowymi, stylami funkcjonowania w relacjach interpersonalnych, roszczeniowością, sposobami rozwiazywania konfliktów, negatywną wizją świata społecznego) i całych społeczeństw (poprzez związki z wymiarem indywidualizmu i kolektywizmu, dochodem i poziomem rozwoju kraju, jakości demokracji, a także poziomem wydatków na zbrojenia). Podsumowaniem badań jest profil psychologiczny osoby o tendencji do antagonistycznego spostrzegania relacji oraz charakterystyka kultury (ideologii) antagonistycznej.

Izomorfizm był od dziesięcioleci ważnym pojęciem w metodologii nauk społecznych, przy czym należał do tzw. filozofii nauki, a nie do jej warstwy operacyjnej. W przypadku pracy dr Różyckiej-Tran, izomorfizm staje się metodą dwupoziomowej analizy danych: jednostkowych i zagregowanych na poziomie krajów. Uważam, że jest to pierwsza tak udana próba w polskiej literaturze, a także należąca wciąż do rzadkości w światowej.
Z recenzji prof. Pawła Boskiego

Autorka w udatny sposób łączy różne wątki psychologii społecznej i międzykulturowej, ale też socjologii, ekonomii i politologii. Praca ma więc charakter zarówno międzykulturowy, jak i interdyscyplinarny, choć pozostaje rygorystyczna metodologicznie (co jest dość rzadkim zjawiskiem wśród prac takiego rodzaju).
Z recenzji prof. Bogdana Wojciszke

Joanna RóŻYCKA-TRAN - psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, wielokrotna stypendystka MEN, finalistka prestiżowego konkursu Harry & Pola Triandis Award na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu psychologii międzykulturowej (obronioną w Polskiej Akademii Nauk). Zainteresowania badawcze: psychologia społeczna i między/kulturowa, wyznawane przekonania, wartości i światopoglądy (również przekonania religijne) na wymiarze epistemologicznym i aksjologicznym kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kultury wietnamskiej. Autorka blisko czterdziestu publikacji w recenzowanych czasopismach polskich i międzynarodowych, artykułów popularnonaukowych, jak również książki Życie społeczne jako Gra. Kontekst międzykulturowy (2010) oraz Podróże psychologiczne przez kultury świata (wraz z Pawłem Boskim i Piotrem Sorokowskim; 2015). Pracę naukową łączy z pasją podróżowania, szczególnie w rejonie Azji Południowo-Wschodniej.Download:

32,40 zł

-10%

36,00 zł

30 other products in the same category: